JA

'We zeggen niet dat cannabis onschuldig is. Cannabis is en blijft een drug, en er zijn altijd mensen die niet weten wanneer te stoppen. Maar het bestaan van een kleine groep misbruikers rechtvaardigt geen algemeen verbod. Dan moet je op zijn minst zo moedig zijn om de lijn door te trekken voor de harddrug alcohol. Die wordt ook door een aantal mensen verkeerd gebruikt. Maar alcohol zou deel uitmaken van onze cultuur, het zou er gewoon bij horen. Tja, cannabis wordt ook op grote schaal geconsumeerd. En al die kleine gebruikers verdienen geen criminalisering.
...

'We zeggen niet dat cannabis onschuldig is. Cannabis is en blijft een drug, en er zijn altijd mensen die niet weten wanneer te stoppen. Maar het bestaan van een kleine groep misbruikers rechtvaardigt geen algemeen verbod. Dan moet je op zijn minst zo moedig zijn om de lijn door te trekken voor de harddrug alcohol. Die wordt ook door een aantal mensen verkeerd gebruikt. Maar alcohol zou deel uitmaken van onze cultuur, het zou er gewoon bij horen. Tja, cannabis wordt ook op grote schaal geconsumeerd. En al die kleine gebruikers verdienen geen criminalisering. Tegenwoordig spreekt men vaak over cannabis als een hedendaags jongerenprobleem. Raar, het is toch geen nieuw fenomeen? De hippiegeneratie rookte toch ook? Misschien is het gebruik nu iets zichtbaarder, verstoppen jongeren het minder. Maar daarnaast roken ook heel wat volwassenen rustig hun jointje in de beslotenheid van hun huis. Veralgemeen de link tussen jongeren en cannabis dus zeker niet. Ik geloof dat cannabis op een verstandige en redelijke wijze kan worden gebruikt. Maar tegelijk zijn we ook niet naïef. De legalisering van cannabis zal niet alle problemen oplossen. Daarvoor moet de wetgever eerst nog meer en betere hulp verschaffen aan verslaafden. Ook op het vlak van preventie vallen nog verschillende noden te lenigen. En verder moet cannabis op een legale manier verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld via de apotheker. Dan kan de overheid over de kwaliteit waken, makkelijker controleren wie hoeveel verbruikt, en moeten de gebruikers niet meer langs criminele milieus passeren. Burgers hebben het recht op eerlijke informatie over cannabis. En eerlijke preventie. Laat ze dan in eer en geweten beslissen, en misschien verrassen ze ons wel, die jongeren van tegenwoordig.''Ik begrijp er niks van. De linkse partijen doen zo veel inspanningen om misbruik van tabak, alcohol en slaapmiddelen tegen te gaan. Terwijl het gebruik van cannabis, dat de effecten van die drie bundelt en nog meer gevolgen heeft, volop gepromoot wordt. En waarom? Door de grote leugen dat het huidige verbod aanzet tot meer verbruik. Terwijl slechts 15 procent van de jongeren met cannabis begint omdat het verboden is. De rest doet het door groepsdruk of uit nieuwsgierigheid. De linksen willen cannabis uit de illegaliteit halen, weg van de harddrugs. De Nederlandse realiteit bewijst nochtans dat de illegale circuits blijven bestaan. De coffeeshops zijn er volledig in handen van de maffia. Daar ligt net het verschil: alcohol leidt zelden tot crimineel gedrag en betrokkenheid in criminele milieus. Bij joints weet je omgeving pas dat je een probleem hebt als het te laat is, wanneer je verslaafd bent. Pak bovendien niet alleen de dealers aan, maar ook de gebruikers, want zij steken andere gebruikers aan. Wat doe je trouwens met een verslaafd kind? Er bestaat niet zoiets als verplicht afkicken. Wie geen behandeling wil ondergaan, hoeft dat ook niet. En de ouders, die worden steeds wanhopiger. Door softdrugs verandert je persoonlijkheid, treedt er normvervaging op. De linksen dragen de verantwoordelijkheid erop te wijzen dat cannabis fout is. Zeker, je kunt gecontroleerd cannabis gebruiken. Net zoals je gecontroleerd 160 kilometer per uur kunt rijden. Maar het gaat in beide gevallen om enorm risicovol gedrag dat strafbaar moet blijven. Ik wil geen heksenjacht, maar wel minstens een open debat over controle op de werkvloer, in het verkeer, op school, desnoods thuis. Dit is een beginnend probleem, dat we nú moeten aanpakken. Als de Nederlanders eindelijk eens zouden toegeven dat hun drugsbeleid rampzalige gevolgen heeft. Nu sleuren ze heel Europa mee in hun val.'Opgetekend door Jef Van Baelen'Een verstandig, redelijk gebruik van cannabis bestaat.''Je weet pas dat je een probleem hebt als het te laat is.'