Canadees onderzoek suggereert dat de negatieve effecten van cannabis op het jonge adolescentenbrein langer ...

Canadees onderzoek suggereert dat de negatieve effecten van cannabis op het jonge adolescentenbrein langer doorwerken dan die van alcohol, vooral op het geheugen, de impulscontrole en de verwerking van visuele informatie. De vraag is of zulke inzichten veel bijbrengen tot het debat over genotsmiddelen. Beide zijn schadelijk voor het jonge brein. Dat weten we al lang. Bovendien vertoont dit onderzoek veel tekorten, en dat maakt de besluiten onbetrouwbaar.