In Hoog-Kortrijk midden in het groen ligt de West-Vlaamse campus van de KU Leuven. Hij maakt deel uit van de associatie rond de Leuvense universiteit. Kleinschalig en persoonlijk, zo kunnen we de Kortrijkse universiteit het best omschrijven, meteen de twee hoofdredenen van de hoge slaagcijfers.
...

In Hoog-Kortrijk midden in het groen ligt de West-Vlaamse campus van de KU Leuven. Hij maakt deel uit van de associatie rond de Leuvense universiteit. Kleinschalig en persoonlijk, zo kunnen we de Kortrijkse universiteit het best omschrijven, meteen de twee hoofdredenen van de hoge slaagcijfers. Al veertig jaar lang. De KULAK, de naam stond voor KU Leuven afdeling Kortrijk, ontstond in 1965. De afdeling bood alleen kandidaturen aan, daarna maakten de studenten de overstap naar een andere universiteit. Dat is nog steeds zo. Met slogans als 'in Kortrijk staat mijn basiskamp' profileerde de campus zich altijd al als 'opstapuniversiteit'. Dit jaar is er voor het eerst een daling van het aantal studenten. Volgens campusrector Piet Vanden Abeele komt dat door de concurrentie van de UGent en de bevolkingsafname, zeker in West-Vlaanderen. Vroeger bood de KULAK een kandidatuuropleiding van twee jaar aan. Met de Bolognahervorming gingen er stemmen op om aan de Campus Kortrijk de volledige bacheloropleiding aan te bieden. Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om slechts twee jaar van de drie jaar durende bacheloropleiding aan te bieden, deels uit financiële overwegingen, deels omdat de studenten hun opleiding graag ergens anders afronden. Rector Vanden Abeele: 'Campus Kortrijk maakt deel uit van de KU Leuven: de professoren pendelen tussen Kortrijk en Leuven en de programma's en de kwaliteit zijn gelijklopend. De naamsverandering van de campus brengt de verbondenheid met zijn alma mater nog meer naar voren. De KU Leuven is een internationaal vermaarde instelling en studenten aan de Campus Kortrijk kunnen profiteren van de sterke netwerken van de Leuvense universiteit. Als "basiskamp" heeft Campus Kortrijk meer aandacht voor de individuele student en zijn de relaties tussen studenten en personeel persoonlijker. Daarenboven hebben de studenten van de verschillende richtingen meer onderling contact, in tegenstelling tot de KU Leuven, waar de faculteiten zich op verschillende locaties bevinden.' De bama-hervorming heeft zowel flexibilisering als internationalisering tot gevolg. Voor Campus Kortrijk is er zo een toenemende interactie met de Rijselse universiteit: een Franse professor komt het Franse recht uitleggen, en een Belgische professor doet hetzelfde voor het Belgische recht aan de Franse universiteit. Bedoeling is dat alle studenten het Frans beter zullen beheersen en de Franse cultuur beter zullen begrijpen. De flexibilisering komt tot uiting in het nieuwe creditsysteem waardoor het mogelijk wordt om je studiekeuze geleidelijk te bepalen. Het masterdiploma kan dus verschillend zijn van de bacheloropleiding. Een student kan bijvoorbeeld een paar jaar geschiedenis volgen en daarna afstuderen als master in economie. Het voordeel is dat de student die aan het begin van zijn universitaire opleiding niet zeker is van zijn studiekeuze nog kan veranderen zonder zijn opgebouwde credits te verliezen.