Wat is precies de bedoeling?

ANDRÉ ANTOINE: Er is een groeiende kloof tussen de burgers en de politiek, dat zie je overal in Europa. Die kloof heeft in Wallonië een aantal conjuncturele oorzaken: de Publifin-affaire en de hebzucht van sommige Waalse politici, onze economische situatie... Maar los daarvan willen burgers vandaag gewoon vaker hun mening kunnen geven dan één keer om de vijf jaar. Daarom gaat het Waals Parlement nu als eerste Belgische assemblee experimenteren met burgerpanels. Een vrij unieke met...

ANDRÉ ANTOINE: Er is een groeiende kloof tussen de burgers en de politiek, dat zie je overal in Europa. Die kloof heeft in Wallonië een aantal conjuncturele oorzaken: de Publifin-affaire en de hebzucht van sommige Waalse politici, onze economische situatie... Maar los daarvan willen burgers vandaag gewoon vaker hun mening kunnen geven dan één keer om de vijf jaar. Daarom gaat het Waals Parlement nu als eerste Belgische assemblee experimenteren met burgerpanels. Een vrij unieke methode, want er zijn niet veel ervaringen waaruit we kunnen leren. We zijn op bezoek geweest in IJsland, waar een panel van 25 burgers tot ieders tevredenheid mee de grondwet heeft herschreven. We zijn ook gaan kijken in Ierland, waar burgers zich hebben gebogen over de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd en over het homohuwelijk. ANTOINE: Het Waals Parlement heeft unaniem gekozen voor een actueel thema waarover momenteel gedebatteerd wordt, maar dat ook een langetermijndimensie heeft. In samenwerking met de Franstalige universiteiten gaan we een enquête houden bij 1000 Walen over alle aspecten van de vergrijzing: de thuiszorg, de rusthuizen, de Waalse zorgverzekering enzovoort. Die 1000 Walen zullen we ook vragen of ze bereid zijn om deel te nemen aan een burgerpanel. Zo hopen we op een wetenschappelijk verantwoorde manier te komen tot een panel van 30 personen dat Wallonië in al zijn verscheidenheid vertegenwoordigt. Daarnaast werd bij de Université catholique de Louvain een grote studie besteld over de vergrijzing, die aan de panelleden zal worden aangeboden. ANTOINE: Het burgerpanel komt vanaf eind april vier werkdagen samen in het Waals Parlement om te debatteren, met de verkozenen in gesprek te gaan en uiteindelijk aanbevelingen te formuleren. Per werkdag krijgen de panelleden presentiegeld: ongeveer 200 euro. We willen de burgers duidelijk maken dat parlementaire arbeid een goede voorbereiding, dossierkennis en hard werk inhoudt, en dat daar ook een correcte vergoeding tegenover staat. We hopen dat dit een win-winsituatie voor verkozenen en burgers wordt. De verkozenen zullen rekening moeten houden met de zorgen van de burgers. En de burgers zullen hopelijk een beter inzicht krijgen in de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, en in de vaak lastige zoektocht van de volksvertegenwoordigers naar een aanvaardbaar compromis. Door HAN RENARD'Per werkdag krijgen de panelleden zo'n 200 euro.'