Tom Lanoye
...

Tom Lanoye'Dit is een groteske farce, vlak voor zo'n cruciale stembusslag. Naar buitenuit doet Sörensen alsof het gaat om onenigheid in verband met programma's. In feite gaat het om een puur persoonlijk probleem. Met haar mandaat van europarlementslid in de hand voert ze een strijd tegen een voormalig Payoke-medewerkster, Veronique Grossi, die wettig en na examens in een project van de administratie Welzijn terechtkwam. Grossi kent de sector - waarom werd ze anders ooit door Payoke in dienst genomen? Zo iemand broodroven in een andere baan, zoals Sörensen nu vraagt, wat is daar in godsnaam 'rood' of 'sociaal' aan? Sörensen verschuilt zich ook achter 'mijn mensen worden niet gevolgd'. Ik daag haar uit de ledenlijst te tonen. Op de laatste vergadering van BSV (Beweging voor Sociale Vernieuwing) was er met moeite genoeg volk om een voetbalploeg te vormen. En hoe zou Agalev-Antwerpen 'haar mensen' kunnen volgen? Niemand weet nog wat de ware onderhandelingsmaterie is, behalve telkens weer dat ontslag van Grossi. Bij de laatste onderhandelingen stuurde Agalev drie topmensen, Sörensen vaardigde één slecht geïnformeerd lid af. Is dit Monty Python of politiek? Ze zegt dat ze nooit genoeg steun heeft gekregen. Ik vind dat persoonlijk beledigend en ondankbaar. Alsof haar twee mandaten uit de lucht zijn komen vallen! De BSV had in 1994 nog zo'n tweehonderd actieve leden. Door het kartel met Agalev kreeg het verschillende mandaten. Geen probleem, maar daar schiet intussen niemand van over: ze zijn weggelopen of naar Agalev overgestapt. Niet genoeg steun? Sörensen werd schepen én europarlementslid. Nu wil ze dat laatste mandaat combineren met een zitje in Antwerpen, naast haar besognes met BSV, Payoke en de andere VZW's die daarrond zweven. Dat valt eenvoudigweg niet te combineren, en zeker niet in een partij als Agalev. Mijn verklaring is dat zij zelf drie problemen heeft: het verschrompelen van haar BSV, omdat ze er niet genoeg tijd voor heeft. Payoke, waar het verloop belachelijk groot is omdat zo'n organisatie niet vanuit het buitenland te leiden valt. En haar mandaat in het europarlement waardoor ze wordt opgeslokt en platgewalst. Die muizenissen projecteert ze op de boze buitenwereld die haar zogenaamd nooit helpt en altijd tegenwerkt. Ik daag haar uit tot een openbaar debat. Ik als échte onafhankelijke, Sörensen als een onafhankelijke-à-la-carte: als het haar uitkomt, staat ze klaar om mandaten op te nemen, het volgende moment krijg je een ezelsstamp.'John KennesBSV heeft een eigen concreet programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt John Kennes, intern coördinator van de Beweging van Sociale Vernieuwing, rond boegbeeld Patsy Sörensen. 'De breuk met Agalev is ons duidelijk geworden na de verdeling van de plaatsen op de verkiezingslijsten. Wij hadden ons voorstel overhandigd aan twee Agalev-mensen en hen gevraagd de ons toegewezen vijfde en zesde plaats niet te onderwerpen aan de poll. Later bleek dat die twee zelf kandidaat waren voor die plaatsen. Ons programma is anders dan dat van Agalev, wat Tom Lanoye ook zegt. We leggen andere accenten, we zijn veel concreter bezig, terwijl Agalev als een politieke partij werkt en volgens ons amper een democratische meerwaarde voor Antwerpen betekent. Ons voorstel werd op het pollcongres nauwelijks besproken en - ondanks ons verzoek - werden alle kandidaten aan de poll onderworpen. De eerste dertien plaatsen gaan naar mensen van Agalev en dan zijn er voor ons geen kansen meer over. Dat was voor ons een te grote achteruitgang ten opzichte van 1994 toen we wel mandaten kregen. Het is een trieste toestand, waarvoor de BSV iedere verantwoordelijkheid afwijst. Onze fout is dat we ons sinds 1994 altijd in een hoekje lieten duwen en dat we niet genoeg naar buiten kwamen. Ondanks de moeilijke omstandigheden bestaat de BSV en heeft onze beweging wel leden. Er wordt gezegd dat Patsy Sörensen zich weinig bezighield met BSV, maar we vergaderden elke vrijdag. We zijn ook met heel concrete dossiers bezig, we zijn nauw bij de gewone mensen betrokken. Maar we werken op een politieke manier, we schrijven brieven naar ministers en proberen oplossingen te vinden. Er is wel heel veel druk geweest om ons allemaal lid te maken van Agalev. Patsy is zelfs onder die druk bezweken maar heeft na drie weken haar lidmaatschap weer opgezegd. Alleen werd die brief verzwegen tot Agalev enkele weken geleden moest toegeven dat die brief bestond. Zeer storend voor ons zijn de rancunes ten opzichte van Patsy Sörensen. Die steunen onbetwistbaar op het feit dat 'stemmentrekster' Sörensen weigert zich kandidaat te stellen op de Agalev-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze wil - met tegenzin - fungeren als stemtrekker voor andere BSV-mensen. Ze vindt dat niet correct, maar ze is daartoe bereid. Ze werkt hard in Antwerpen en in het europarlement en krijgt ook veel waardering, maar Agalev heeft daar heel weinig interesse voor. Vlaams Blok-volksvertegenwoordiger Guido Tastenhoye verdedigde haar tegen de Albanese maffia, niet Agalev.'Opgetekend door Misjoe Verleyen