Brussel begint stilaan een schizofrene stad te worden. Langs de Europese mastodonten, het Berlaymontgebouw, het Justus Lipsius-gebouw, waar vrijdag de Europese functionarissen als enige ijverige mieren verder werkten als steeds voorheen, stapten de Belgische vakbondsafgevaardigden met z'n duizenden door de brede boulevards rond het Luxemburgplein. Gewikkeld in felle vakbondskleuren en zwaaiend met spandoeken schreeuwden ze hun hoop uit de paarse coalitie alsnog tot betere in...

Brussel begint stilaan een schizofrene stad te worden. Langs de Europese mastodonten, het Berlaymontgebouw, het Justus Lipsius-gebouw, waar vrijdag de Europese functionarissen als enige ijverige mieren verder werkten als steeds voorheen, stapten de Belgische vakbondsafgevaardigden met z'n duizenden door de brede boulevards rond het Luxemburgplein. Gewikkeld in felle vakbondskleuren en zwaaiend met spandoeken schreeuwden ze hun hoop uit de paarse coalitie alsnog tot betere inzichten te brengen. De verhoging van de brugpensioenleeftijd van 58 jaar tot 60 jaar in 2008, is een beslissing die velen op de been brengt. Zeker, voor de lange loopbanen en de zware beroepen, zal een brugpensioen op 58 mogelijk blijven. Maar dat is onvoldoende. Brugpensioenen? In de gebouwen van de Europese instellingen konden ze zich alleen theoretisch inleven in de roep van de Belgische vakbondslui om vervroegd te kunnen uittreden. In de archiefkasten van de kabinetten van de nu 25 commissarissen steken honderden documenten en diepgaande studies over de vergrijzing waar de lidstaten heel binnenkort mee te maken krijgen. Ook de statistieken wijzen uit dat de arbeidsmarkt hervormd moet worden, dat het aantal oudere werknemers op de arbeidsmarkt drastisch moet toenemen. Zodat de werkgelegenheidsgraad de vooropgestelde 70 procent kan bereiken. Binnen de Europese Commissie gelden echter andere regels. Vervroegd op pensioen gaan op 55 blijft er onveranderd tot de mogelijkheden behoren, en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Tussen 2002 en 2004 nog werd een 600-tal Europese ambtenaren met vervroegd pensioen naar huis gestuurd, deels in het kader van een hervorming van de instellingen. Die instellingen zouden zich in de toekomst op andere domeinen focussen, en konden daarom sommigen van hun ambtenaren niet langer inzetten. Maar de 'ontruiming' ( dégagement) kwam er ook omdat er plaats moest vrijkomen voor ambtenaren van de nieuwe lidstaten. Gewoonlijk trekken de vervroegd gepensioneerde ambtenaren, net zoals dat bij de doorsneewerknemers het geval is, met een lager pensioen naar huis. Voor 10 procent van hen kan daarop een uitzondering worden gemaakt, en zij kunnen rekenen op een maximaal pensioen. Europa hanteert hier zijn eigen regels. Ongelijkheid is van alle tijden. Ingrid Van DaeleEuropese ambtenaren zullen nog altijd op 55 met vervroegd pensioen kunnen gaan.