Europees commissaris Karel De Gucht, tegen wie sinds 2009 een fraude-onderzoek loopt, heeft geprobeerd de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) te beïnvloeden. In drie brieven aan Frank Philipsen, directeur- generaal van de BBI, vroeg De Gucht maatregelen te nemen tegen Karel Anthonissen, de directeur van de gewestelijke BBI-afdeling in Gent die het fraudeonderzoek tegen hem leidt. Vooral in de derde brief, gedateerd op 25 april 2013, is de toon opmerkelijk scherp. 'Eerlijk: ik vraag mij af wat Karel Anthonissen moet doen vooraleer een maatregel wordt genom...

Europees commissaris Karel De Gucht, tegen wie sinds 2009 een fraude-onderzoek loopt, heeft geprobeerd de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) te beïnvloeden. In drie brieven aan Frank Philipsen, directeur- generaal van de BBI, vroeg De Gucht maatregelen te nemen tegen Karel Anthonissen, de directeur van de gewestelijke BBI-afdeling in Gent die het fraudeonderzoek tegen hem leidt. Vooral in de derde brief, gedateerd op 25 april 2013, is de toon opmerkelijk scherp. 'Eerlijk: ik vraag mij af wat Karel Anthonissen moet doen vooraleer een maatregel wordt genomen tegenover deze figuur.' De Gucht, die in de hoofding van de brief de titel 'Minister van Staat' vermeldt, beschuldigt Anthonissen van vooringenomenheid. Hij refereert onder andere aan Anthonissens bijdragen aan 't Scheldt, een satirisch blad van (extreem)rechtse signatuur. De strijd tussen De Gucht en Anthonissen dateert van eind 2009, toen de gewestelijke afdeling van de BBI toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en zijn echtgenote om verduidelijking vroeg over hun inkomsten. Toen de BBI die uitleg als onvoldoende beoordeelde, vroeg en verkreeg ze inzage in de bankafschriften van het echtpaar. Een voorstel tot minnelijke schikking werd door Anthonissen zelf afgeschoten. Opmerkelijk detail: in het voorjaar van 2008, toen er van een fraudeonderzoek nog geen sprake was, vroeg De Gucht Anthonissen nog om raad bij de samenstelling van een eventueel kabinet. Dat gebeurde bij monde van Victor Dauginet, De Guchts raadsman, in het Gentse restaurant Het Vissershuis. In een mail aan Philipsen, gedateerd op 22 juni 2012, doet Anthonissen verslag van die ontmoeting. 'Onze ontmoeting bleek over Karel De Gucht te gaan. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken, maar bij de toen ook al moeilijke vorming van wat nadien de regering-Leterme I zou worden, verwachtte (hoopte?) De Gucht de post van Financiën te mogen overnemen van Didier Reynders.' In de mail benadrukt Anthonissen het aanbod afgeslagen te hebben. 'Ik heb eerlijkheidshalve ook gezegd dat ik mij niet echt in het plaatje van Karel De Gucht (het kabinet of zo) zag passen.' Dauginet zegt dat er van een echte functie nooit sprake is geweest. 'Ik ben inderdaad eens met Anthonissen gaan eten, maar het was nooit de bedoeling dat hij voor het kabinet zou komen werken.' Eind december vorig jaar oordeelde het Gentse Hof van Beroep dat de fiscus geen recht op inzage had en het via de bankafschriften verzamelde bewijs dus ongeldig was. De fiscus beraadt zich voorlopig over een eventueel cassatieberoep. Anthonissen hangt ondertussen een blaam boven het hoofd. Het departement Financiën beraadt zich over een eventuele klacht wegens smaad tegen De Gucht. De zaak ten gronde wordt in januari 2015 behandeld. Jeroen Zuallaert'Ik heb ook gezegd dat ik mij niet echt in het plaatje van Karel De Gucht zag passen.'