Sommige hypes komen net op tijd. Zo is breien sinds enige tijd weer hip. Dat heeft niet alleen te maken met de economische crisis, het is ook trendy en creatief. En wat is er mooier dan van je lief een zelfgebreide trui cadeau krijgen? Die zal deze winter misschien nog van pas komen. Nu de drie grote kernreactoren Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 stilliggen - samen goed voor 30 procent van de gemiddelde stroomproductie - neemt de angst voor een stroomuitval tegen het eind van het jaar toe. Dat is niet de eerste keer. Twee jaar geleden was er al ongerustheid over onze energiebevoorrading omdat Doel 3 werd stilgelegd nadat er scheurtjes waren ontdekt in het reactorvat en Tihange 2 stillag voor onderhoud. Premier Elio Di Rupo hield toen een persconferentie om de bevolking gerust te stellen, maar...

Sommige hypes komen net op tijd. Zo is breien sinds enige tijd weer hip. Dat heeft niet alleen te maken met de economische crisis, het is ook trendy en creatief. En wat is er mooier dan van je lief een zelfgebreide trui cadeau krijgen? Die zal deze winter misschien nog van pas komen. Nu de drie grote kernreactoren Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 stilliggen - samen goed voor 30 procent van de gemiddelde stroomproductie - neemt de angst voor een stroomuitval tegen het eind van het jaar toe. Dat is niet de eerste keer. Twee jaar geleden was er al ongerustheid over onze energiebevoorrading omdat Doel 3 werd stilgelegd nadat er scheurtjes waren ontdekt in het reactorvat en Tihange 2 stillag voor onderhoud. Premier Elio Di Rupo hield toen een persconferentie om de bevolking gerust te stellen, maar van een structurele oplossing was geen spoor. En nu het probleem nog veel groter is, geeft de aftredende premier niet thuis. Hij schuift de hete aardappel door naar de federale onderhandelaars, die een Zweedse coalitie tot stand proberen te brengen. De dreigende stroomuitval is het resultaat van het non-beleid dat de opeenvolgende regeringen rond energie hebben gevoerd. In 2003 werd door de paars-groene regering-Verhofstadt beslist tot een geleidelijke kernuitstap, zodat er sowieso minder elektriciteit zou worden opgewekt. Waar we die elektriciteit dan vandaan zouden halen, werd nooit gezegd. Een energieplan werd nooit uitgewerkt. En nu dreigt het licht uit te gaan. Zeer benieuwd welke partij in de volgende regering de minister van of staatssecretaris voor Energie wil leveren. Die man of vrouw wacht een warme winter, de partij een kastijding. Het ziet ernaar uit dat we de volgende maanden massaal elektriciteit uit het buitenland zullen moeten invoeren, als die landen tenminste overschotten hebben en als ons hoogspanningsnet dat aankan. Het zal ons in elk geval veel geld kosten, wat zal wegen op onze betalingsbalans en er in grote mate toe zal bijdragen dat we verder afzakken tot een zwak land binnen Europa. Zo worden we steeds afhankelijker van andere landen, en dat is een nefaste ontwikkeling. Een fatsoenlijk land zorgt zelf voor zijn elektriciteitsproductie, en daarin hebben onze opeenvolgende regeringen gefaald. Afgelopen weekend schreef Frank Van Massenhove een vernietigende column over die voorbije regeringen: 'Regeringen die én besparen én investeren, kunnen dat alleen als er een visie is op de overheid. Die ontbreekt in ons land', schreef de voorzitter van de FOD Sociale Zaken. Hij klaagt aan dat de regeringen hun administraties zelfs niet kennen, 'ze zijn er ook amper in geïnteresseerd'. Nog nooit heeft een premier het college van overheidsmanagers ontmoet, 'laat staan dat een premier ons ooit een toekomstbeeld voor de overheid kwam uitleggen. Als er geen project is, klooit iedereen - ministers, overheidsmanagers en ambtenaren - een beetje aan. Er moet niet alleen een visie zijn op wat de overheid moet doen en over hoe ze dat doet, die visie moet ook jarenlang consequent doorgezet worden'. Dat gaat ook volledig op voor ons energiebeleid, voor de pensioenen, voor de sociale zekerheid, voor justitie enzovoort. Mogen we van de volgende federale regering beterschap verwachten? Hoop doet leven. Van Massenhove geeft het voorbeeld van Finland, dat 'na het voor hen economisch desastreuze uiteenspatten van de Sovjet-Unie, niet-partijpolitieke binnen- en buitenlandse deskundigen een meerjarenplan liet opmaken, waarna alle politieke partijen beloofden het plan gedurende jaren onverminderd te zullen uitvoeren. Het maakte niet uit of ze nu in de meerderheid of in de oppositie zaten'. Zover lijken wij nog niet te zijn. Misschien is de toestand nog niet dramatisch genoeg. Dat kan snel veranderen als de stroom uitvalt. Wie een mooi breipatroon heeft voor een Noorse trui mag dat alvast doormailen. EWALD PIRONET is senior writer bij Knack.Een fatsoenlijk land zorgt zelf voor zijn elektriciteit, en daarin hebben onze opeenvolgende regeringen gefaald.