Het is zijn allereerste campagne en dan nog wel in de grootst denkbare kieskring - een kieskring die heel Wallonië en Brussel-Halle-Vilvoorde bestrijkt. Als Europees lijsttrekker moet Jean-Claude Marcourt op heel dat grondgebied aanwezig zijn. De gewezen superkabinetschef werd in 2004 door PS-voorzitter Elio Di Rupo naar de actieve politiek gehaald om de nieuwe sterke man van de Luikse PS te worden. Zo had Marcourt zich op 7 juni ook graag aan de kiezer aan- geboden, maar hij moest Michel of papa Daerden laten voorgaan als PS-kopman in Luik. 'Ik stond klaar om het marshallplan te gaan verdedigen, maar de partijvoorzitter zag dat anders' vertelt Marcourt, '48 uur heb ik mijn antwoord in beraad gehouden, en toen ben ik enthousiast geworden.'
...

Het is zijn allereerste campagne en dan nog wel in de grootst denkbare kieskring - een kieskring die heel Wallonië en Brussel-Halle-Vilvoorde bestrijkt. Als Europees lijsttrekker moet Jean-Claude Marcourt op heel dat grondgebied aanwezig zijn. De gewezen superkabinetschef werd in 2004 door PS-voorzitter Elio Di Rupo naar de actieve politiek gehaald om de nieuwe sterke man van de Luikse PS te worden. Zo had Marcourt zich op 7 juni ook graag aan de kiezer aan- geboden, maar hij moest Michel of papa Daerden laten voorgaan als PS-kopman in Luik. 'Ik stond klaar om het marshallplan te gaan verdedigen, maar de partijvoorzitter zag dat anders' vertelt Marcourt, '48 uur heb ik mijn antwoord in beraad gehouden, en toen ben ik enthousiast geworden.' Marcourt is met zijn campagneteam naar Brussel afgezakt, waar de Irisfeesten en ongetwijfeld ook het mooie lenteweer een volkstoeloop teweeg hebben gebracht. 'Hij had altijd al interesse voor Europa hoor', benadrukt vicepremier Laurette Onkelinx (PS) die hem onderaan de Kunstberg staat op te wachten. Onkelinx, tiptop verzorgd en glimlachend zoals altijd, zal haar voormalige kabinetschef door de voor de gelegenheid autovrije straten van de Brusselse binnenstad vergezellen. Het bain de foule lijkt namelijk niet de natuurlijke habitat van de minzame maar gereserveerde Marcourt. Maar hij heeft schik gekregen in campagnevoeren. 'Ik houd van het rechtstreekse contact met de mensen, echt.' Zijn naambekendheid kan wel beter. Onkelinx, die weliswaar een thuiswedstrijd speelt, wordt door passanten probleemloos herkend en aangesproken. Marcourt moet zich meestal zelf voorstellen. Hij gaat daarbij met zijn kenmerkende terughoudendheid te werk. 'Je mag jezelf niet agressief opdringen op een dag als deze. Mensen willen zich gewoon wat ontspannen', is zijn filosofie. Medewerkers delen intussen wel her en der folders uit. Op het Koningsplein aangekomen aarzelt Marcourt of hij wel dan niet de feesttent van het Apéro Urbain zal binnengaan, maar in laatste instantie lijkt hij toch afgeschrikt door de snoeiharde beats. Als Marcourt zijn zetel in het Europees Parlement daadwerkelijk opneemt, zal hij daar in het hoge gezelschap van Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt verkeren, twee oud-premiers met wie hij als kabinetschef nog heeft samengewerkt. Marcourt beschouwt Europa als 'het adequate niveau' om vandaag politiek te bedrijven. 'In Europa ligt de sleutel voor het economische herstel', zegt hij. De socialisten moeten volgens hem Europa heroveren en bouwen aan een ander Europa, 'terug naar het project van Jacques Delors'. De keynesiaanse gedaanteverwisseling van Guy Verhofstadt vindt Marcourt dan weer volstrekt ongeloofwaardig. 'Is Verhofstadt nog een liberaal? Hij pleit nu voor massale Europese overheidsinvesteringen en doorgedreven regulering, surfend op de golven van populair onbehagen. (lacht) Zo heb ik hem altijd gekend. Verhofstadt doet altijd wat goed is voor Verhofstadt, ook als hij daarvoor de eigen partijlijn aan zijn laars moet lappen.' In een aanpalend classicistisch gebouw aan het Koningsplein ligt Brussels minister-president Charles Picqué in een grote en vrijwel lege ruimte op een sofa op adem te komen. Hij is het hele weekend in de weer geweest voor zijn Irisfeesten en de vieringen voor de twintigste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De twee mannen begroeten elkaar hartelijk. 'Weet je wat ik vrijdagavond heb gedaan?' vertelt Marcourt lachend. 'Planet Dance, samen met 1500 jongeren. Al dansend wek je met je bewegingen energie op.' Picqué luistert geïnteresseerd hoe Marcourt dat tot in de vroege uurtjes heeft volgehouden. 'Spaar je krachten maar, het duurt nog een maand', waarschuwt ervaren rot Picqué. 'En het wordt een lange en zware campagne.' Beide PS-kopstukken zijn beducht voor de groene golf die Brussel en Wallonië op 7 juni dreigt te overspoelen. Maar Marcourt noch Picqué kon op dat ogenblik bevroeden dat twee dagen later een nieuw schandaal, ditmaal over de lucratieve bijverdiensten van Waals PS-minister Didier Donfut, hun partij in het hart zou treffen. DOOR HAN RENARD/foto christophe vander eecken/reporters