Half november, eerste week in het BMC. De mannen van Siemens zijn een geheel nieuwsoortig systeem van telefonie aan het installeren. Wij zullen u later vertellen hoe wij, van in het uithoekje van de redactie waarin ze ons hebben weggemoffeld, het gesprek konden afluisteren dat onze chef-boeken via zijn draagbaar toestel stiekem op het toilet was gaan voeren. (Reynebeau, steeds bozer: "Neeje!! Van MOL!! Mol, gelijk in de grond. Melanie Oscar Leopold.")
...

Half november, eerste week in het BMC. De mannen van Siemens zijn een geheel nieuwsoortig systeem van telefonie aan het installeren. Wij zullen u later vertellen hoe wij, van in het uithoekje van de redactie waarin ze ons hebben weggemoffeld, het gesprek konden afluisteren dat onze chef-boeken via zijn draagbaar toestel stiekem op het toilet was gaan voeren. (Reynebeau, steeds bozer: "Neeje!! Van MOL!! Mol, gelijk in de grond. Melanie Oscar Leopold.")Plotseling een van de technici achter onze schutting: "Mijnheer, 't is voor u. De baas van de UNO." Al is het maar een installateur van Siemens, toch is ontzag in de ogen van een medemens een prettige gewaarwording. - Hallo?- "Dag vriend, Boutros-Ghali aan het apparaat. En ? Hoe is het in de nieuwe gebouwen?" - Er niet mee rammelen hé mijnheer Ghali.- "Jammer dat het te laat is. Gij hadt mij goed van pas kunnen komen, nu ge over de NATO zit. Ik moet u trouwens feliciteren, ge staat op de hoogte van lichaamsdeel, dwarshout, muzieknoot, en rivier die door Praag loopt." - Pardon?- "Lost gij het kruiswoordraadsel in Knack niet op?" - Veel te moeilijk. Toen Jef Anthierens indertijd bij Humo een medewerker had aangetrokken om die puzzels op te stellen, zeiden ze bij Dupuis: "Maar wij hebben hier zoveel Franstalige kruiswoordraadsels liggen, kan je die niet vertalen?"- "Die is goed. Ik vul elke week de puzzel in. Al vier boekenbons mee gewonnen. En wat lees ik op 20 januari: Hij brengt al jaren Kwaad Bloed in Knack (voor- en familienaam). Dat zijt gij!" - U zwanst.- "Kijk maar na. Op één horizontaal nog wel. En wat staat op twee horizontaal? Secretaris-generaal van de UNO! Man, ge staat voor Kofi Annan. Daarna komen slingerplant, insect, vreemde munt en karbonade. Dat laatste heb ik niet gevonden. Zeven letters." - Stoofpot.- "Dju, natuurlijk. By the way: bedankt voor uw tip over het aandeel van Roularta." - Goede zaak gedaan?- "Dat zou ik geloven. Gekocht aan zesenveertig, drie maanden later verkocht aan zeventig. Half oktober opnieuw gekocht aan vierenveertig. En hoeveel staan ze nu?" - Geen idee.- "Dik in de vijftig. En ik voorspel u dat ze vóór eindejaar de zestig halen. Schitterend aandeel, beter dan Lernout en Hauspie. Vertel mij eens, want gij weet ongetwijfeld meer, hoe zullen de jaarcijfers zijn?" - Verbluffend. Als het een aanwijzing mag zijn: onze eindejaarspremie is verdubbeld.- "Fantastisch. Ik koop bij. Ik meende nochtans vorig jaar gelezen te hebben dat er geen eindejaarspremie was."- Klopt. - "Daar zal mijnheer Rik dan wel zijn redenen voor hebben. Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om die Hollander op Gezelle te laten schimpen?- Kent u Guido Gezelle? - "Traagzaam trekt de witte wagen, door de stille straten toen; en 't is wenen en 't is klagen, dat ze bin' de wijte doen! Stap voor stap, zoo gaan de peerden, traagzaam, treurig, stil en stom; en zij kijken, of 't hun deerde, dikwijls naar hun' meester om." - Ah bon. Zeg mijnheer Ghali, in uw boek staat dat u bij de stemming over een tweede ambtstermijn aanvankelijk veertien van de vijftien stemmen in de Veiligheidsraad had. Is dat juist?- "Zou ik het anders schrijven? Veertien van de vijftien. En toch is het die onderkruiper uit Ghana geworden, dat noemen ze in Washington democratie. Enfin, het begint hen stilaan te dagen. Meneer bestelt een rapport over Rwanda, en dan blijkt dat hijzelf de grootste schuldige is. Faut le faire." - Mijnheer Ghali, de foto. Want daarvoor belt u. Kent u nog alle jaarthema's?- "Dat spreekt. We zijn begonnen in september 1991. Russische generaals: ode aan het kwaad bloed. Prins Charles: ode aan het onafhankelijke denken. Boutros Boutros-Ghali, votre serviteur: ode aan het nutteloze. Madonna: ode aan de onschuld. Dehaene: ode aan de ervaren gids. Claes: ode aan de eenvoudige man, een beetje Egyptisch van uitzicht, die zich door grote moed en zelfopoffering tot het hoogste wereldniveau heeft opgewerkt en daarvoor stank voor dank heeft gekregen. Van Hecke: ode aan het Afrikaans leiderschap. En Jeltsin: ode aan een nuchter en krachtdadig beleid. Over tien jaar kunt ge uw eerste rubriekske van januari vullen met de opsomming alleen." - En wat wordt het laatste thema van de eeuw? Hou ons niet in spanning.- "De trom roffelt, het publiek houdt de adem in..."- Jaja, schiet op. - "Het thema van 2000 is: ode aan de goedgemutste bejaarde die na zijn pensioen een centje bijverdient." - Wie moeten we daarbij zetten? Jos Ghijsen?- "Ik heb gezegd: een centJE. Ik heb niet gezegd: een fortuin. Denk na, en overloop ook de lijst uit het verleden."- Eén keer is de regel, het spijt me. - "En in Voetbal Magazine? Klopt het dat gij vanaf begin januari ook daar de laatste bladzijde schrijft?" - Inderdaad.- "Wordt dat ook om te lachen?" - Enorm. De mensen gaan niet meer bijkomen.- "En wie staat daar op het fotootje?"- Wel, om het ons gemakkelijk te maken hebben we geput uit de gebruikte voorraad van Kwaad Bloed. Ik verklap niets, maar u zal aangenaam verrast zijn. - "Gij zijt een echte vriend, gij. Ik neem meteen een abonnement. Hoe doe ik dat?"- Bel 0800 15863, geef naam en adres op, en het wordt voor u geregeld. Minder dan vierduizend frank per jaar. - "Kunt gij voor mij misschien een kleine kort..."- Dag mijnheer Ghali, tot volgend jaar. Koen Meulenaere