Het woord 'sekte' heeft een dubbele Latijnse oorsprong: de werkwoorden secare en sequi, die respectievelijk 'afsnijden' en 'volgen' betekenen...

Het woord 'sekte' heeft een dubbele Latijnse oorsprong: de werkwoorden secare en sequi, die respectievelijk 'afsnijden' en 'volgen' betekenen. De bolsjewieken waren afgesneden van de maatschappij en zochten volgelingen ('Eigenlijk waren de bolsjewieken niet totalitair genoeg', Knack nr. 44). Wat in de bespreking niet aan bod komt, is dat zowat alle politieke oppositie in het repressieve tsaristische Rusland dezelfde weg opging. En wat het apocalyptische aspect betreft: de hele Eerste Wereldoorlog was apocalyptisch, en die heeft onvermijdelijk een rist dergelijke sekten geschapen. Minder bij de uiteindelijke overwinnaars, maar des te meer bij de verliezers, zowel rechts als links van het centrum.