Correcte inname van de medicatie is essentieel, om neveneffecten ...

Correcte inname van de medicatie is essentieel, om neveneffecten te vermijden. Bel 112 als: • de aanval meerdere minuten in beslag neemt; • het slachtoffer het bewustzijn verliest; • blauwverkleuring optreedt; • de toestand van het slachtoffer 5 minuten na inname van de medicatie niet verbetert en de situatie ernstig blijft.