Met de terugkeerrichtlijn die nu is goedgekeurd door het Europees Parlement, krijgen Europese lidstaten de mogelijkheid om mensen zonder papieren achttien maanden in detentie te houden in afwachting van hun uitwijzing. Minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) is om allerlei redenen blij met de goedgekeurde terugkeerrichtlijn: 'Ik denk dat de terugkeerrichtlijn een goede zaak is. In het verleden is het Europese beleid te onduidelijk geweest. Door de migratiestop leek de voordeur op s...

Met de terugkeerrichtlijn die nu is goedgekeurd door het Europees Parlement, krijgen Europese lidstaten de mogelijkheid om mensen zonder papieren achttien maanden in detentie te houden in afwachting van hun uitwijzing. Minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) is om allerlei redenen blij met de goedgekeurde terugkeerrichtlijn: 'Ik denk dat de terugkeerrichtlijn een goede zaak is. In het verleden is het Europese beleid te onduidelijk geweest. Door de migratiestop leek de voordeur op slot, iedereen kwam door de achterdeur. Daar moeten we van af. Meer Europa is in deze materie een goede zaak. Het heeft geen enkele zin om te proberen deze problemen nationaal op te lossen.' ANNEMIE TURTELBOOM: Deze maatregel is een compromis tussen landen waar de detentie onbeperkt was, zoals in Nederland, en landen waar detentie maar een maand was toegelaten. Ik ga hier nogal pragmatisch mee om. Er is de mogelijkheid tot achttien maanden detentie, maar ik heb al herhaaldelijk gezegd dat ik niet van plan ben de detentie in België te verlengen. TURTELBOOM: Als er binnen de volgende coalitie een draagvlak bestaat om mensen zonder papieren langer op te sluiten dan vandaag het geval is, dan vrees ik dat we ons daarbij moeten neerleggen. Dat is de democratie. TURTELBOOM: De besprekingen zijn volop aan de gang. Dat mijn rondzendbrief gelekt is en plots op de voorpagina van La Libre Belgique stond, heeft ons minstens twee weken achterstand opgeleverd. En het spreekt voor zich dat het huidige klimaat binnen de regering ook niet echt helpt. TURTELBOOM: Als ik morgen een akkoord kan sluiten, zal ik het niet nalaten. Ik weet dat er veel mensen op wachten. Ik ga in mijn ontwerp uit van 'lokale duurzame verankering'. Zo staat het in het regeerakkoord. Maar plots willen sommige partijen iedereen regulariseren die drie jaar in het land is. TURTELBOOM: Europese lidstaten krijgen de mogelijkheid om mensen zonder papieren achttien maanden in detentie te houden in afwachting van hun uitwijzing. Ik heb de criteria die gelden om voor regularisatie in aanmerking te komen niet uitgevonden, hoor! De taal spreken, werkbereidheid, competentie, schoolgaande kinderen... het zijn allemaal criteria uit het regeerakkoord. Maar blijkbaar vindt niet iedereen het nodig dat vandaag nog te respecteren. TURTELBOOM: Daarover wil ik liever geen uitspraken doen. Als we dit dossier ooit tot een goed einde willen brengen, moeten we zulke zaken bewaren voor rond de onderhandelingstafel. Michael De Cock