Ongeveer 1 op de 20 mensen kampt met een lichte tot zware vorm van bipolaire stoornis. Dat betekent dat ze worstelen met heftige stemmingswisselingen met manische en depressieve periodes, afgewisseld met 'normale' episodes. Moeilijk voor hen, maar ook niet makkelijk voor de omgeving, laat staan voor kinderen.
...