De Amerikaanse president Bill Clinton pakte onlangs uit met enkele initiatieven om kritieke computersystemen tegen cyberterroristen te beschermen. Hij trok er alvast 1,46 miljard dollar voor uit. Langs de andere kant ziet hij zich verplicht om de bescherming van persoonlijke levenssfeer (privacy) beter te gaan garanderen. Tenminste, dat liet hij horen aan de National Academy of Sciences in Washington. De speech ging nadrukkelijk over de ...

De Amerikaanse president Bill Clinton pakte onlangs uit met enkele initiatieven om kritieke computersystemen tegen cyberterroristen te beschermen. Hij trok er alvast 1,46 miljard dollar voor uit. Langs de andere kant ziet hij zich verplicht om de bescherming van persoonlijke levenssfeer (privacy) beter te gaan garanderen. Tenminste, dat liet hij horen aan de National Academy of Sciences in Washington. De speech ging nadrukkelijk over de dreiging voor de nationale veiligheid die uitgaat van cyberaanvallen en chemische of biologische wapens. "We moeten voorbereid zijn wanneer onze tegenstanders computers aanwenden om te proberen onze elektriciteitsnetten, banken, telefoonmaatschappijen en transportnetwerken lam te leggen", aldus Clinton. Die er aan toevoegde dat ook politie, brandweer, ziekenhuizen doelwitten vormen naast de militaire bases. Clinton wees op de heisa vorig jaar toen een defecte communicatiesatelliet communicatiesystemen in de ganse wereld verstoorde of platlegde. De eerste golven van doelbewuste acties van hackers zijn al achter de rug. Van de 10 miljard dollar voor antiterrorisme zal 1,4 miljard gaan naar deze niet zo nieuwe, maar des te actuelere dreiging. Dat is 40 procent meer dan de afgelopen twee jaar. Het gehele programma kreeg de naam Cyber Corps. Het bestaat uit vier delen: onderzoek, opsporing, het opzetten van private kenniscentra en het aanwerven van specialisten door de overheid. Het onderzoek moet volgens Clinton intensief zijn en de nadruk leggen op het betrappen van inbrekers. Het opsporen van netwerken zal starten bij de ministerie van defensie en later alle federale agentschappen (FBI, CIA, DEA) omvatten. Hun taak is het alarmeren bij inbreuken. De oprichting van private "information centers" die de industrie in staat moet stellen om met de overheid samen te werken tegen cyberaanvallen vormt het sluitstuk van de campagne. Om dit alles te kunnen voltooien, ziet Clinton zich verplicht het parlement te vragen om computerexperten aan te werven. "In al onze veldslagen zullen we agressief zijn", bezwoer Clinton. Waarop hij meteen toegaf dat de Amerikaanse overheid lange tijd niet te best georganiseerd bleek. "Het moet uit zijn met terechte vrees van burgers dat al wat ze in de cinema zien hen ook elk moment kan overkomen." http://www.whitehouse.gov/Lode Goukens