JA

Daniël Devos
...

Daniël Devos 'Het VVI raadt zijn leden aan om de kosten aan te rekenen aan de patiënten die op de spoedafdeling behandeld worden. De ziekenhuizen zitten met een financieringsprobleem voor de Spoed, wat we overigens al jaren signaleren. We hebben uitdrukkelijk aan minister Vandenbroucke gevraagd om die financiering solidair te houden, zodat de meerkosten niet via de zieken gefinancierd hoeven te worden. De minister plant nu een bijdrage van 12,5 euro, zodat mensen niet onnodig naar de spoed gaan. De ziekenhuizen vervullen een opdracht die de overheid mee definieert. Het ziekenhuis is verplicht om elke patiënt die zich aanbiedt te verzorgen en mag geen patiënten weigeren of doorsturen zonder hen te onderzoeken. Wij vinden dat daar een gedegen financiering tegenover moet staan. Na een aantal studies in onze ziekenhuizen concludeerden we dat 12,5 euro de kosten van de Spoed niet dekt. Dit is geen kwestie van rijk worden, we kunnen de Spoed niet openhouden zonder geld. Maar plots is het alsof we geldwolven zijn omdat we de kosten aanrekenen aan die mensen die na hun bezoek niet in het ziekenhuis opgenomen worden of voor wie we geen andere vergoeding kunnen krijgen van het RIZIV. We kunnen nog maar op één andere plaats geld halen: bij de geneesheren. De regering dwingt ons in die richting, maar als gevolg voeren sommige geneesheren meer onderzoeken uit om te recupereren wat ze moeten afstaan om het ziekenhuis draaiende te houden. Zo maken ze mogelijk het hele systeem duurder, wat we ten stelligste willen vermijden. Men gaat voorbij aan de essentie: goede gezondheidszorg kost geld. De minister moet degelijke afspraken maken, niet alleen over welke patiënten moeten betalen, maar hij moet zich tevens afvragen of het gevraagde bedrag voldoende is om kwaliteit te blijven leveren. Zonder pseudo-morele taboes, want de ziekenfondsen zeggen dat wij dieven zijn, terwijl zij het geld hebben om de homeopaten en sterrenwichelaars terug te betalen, omdat hun cliënten dat vragen. Maar als wij geld vragen omdat we miljoenen te kort komen voor de dienst Spoed, dan zijn wij asociaal.'Paul Callewaert'In principe hoeft een patiënt geen remgeld te betalen voor de dienst Spoed, wel voor sommige prestaties, maar niet voor de dienst. Daarom verdedigen wij de patiënten die door het Heilig-Hartziekenhuis in Lier gedagvaard zijn omdat ze de bijdrage voor de spoeddienst weigerden te betalen. De vrederechter heeft ons in het ongelijk gesteld, maar we leggen ons daar niet bij neer. Akkoord, men moet vermijden dat dringende hulp in gevaar komt doordat de arts een schram aan het verzorgen is. Aan de andere kant hoeft men geen extra bijdrage aan de patiënt te vragen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg in deze te vrijwaren. Omkaderingsmaatregelen hebben een veel groter effect. Oneigenlijk gebruik van de Spoed financieel straffen kan maar onder bepaalde voorwaarden. Een supplement vragen kan niet wanneer de patiënt op dat tijdstip in de buurt geen waardig alternatief heeft voor verzorging of wanneer geneeskundige prestaties worden verricht die huisartsen niet kunnen uitvoeren. Wij hebben echter de ervaring dat de ziekenhuizen in de supplementen een bijkomende financieringsbron zien. Bewijs: alle betrokken ziekenhuizen, behalve één, vragen voor alle ambulante bezoeken aan de Spoed supplementen, niet alleen voor de onterechte gevallen. Zo eten ze van twee walletjes: de financiële molen draait door de patiënten te onderzoeken en te behandelen, en dat is terecht, en ten tweede vraagt men onder het mom van oneigenlijk gebruik een supplement. Kassa kassa, maar de patiënt betaalt twee keer. Een bijkomende financiering voor de Spoed moet gebeuren via de algemene ziekenhuismiddelen. Zolang de wachtdiensten van de huisartsen niet overal op een toegankelijke manier georganiseerd zijn, kan men moeilijk de patiënt extra laten betalen wanneer hij zich naar de spoedafdeling haast. Wij raden de patiënten aan om het spoedforfait niet te betalen en we zullen hen verdedigen indien het ziekenhuis stappen onderneemt. Tot cassatie als dat moet.'Opgetekend door Lieve Reynebeau'Goede gezondheidszorg kost geld.''Ziekenhuizen eten van twee walletjes.'