Ik beken. Ook ik heb jarenlang gezucht onder het juk van de weldenkendheid. Ook ik voerde de politieke correctheid hoog in het vaandel, uit angst te worden verstoten uit de linkse kerk, waar men geacht wordt God te belasteren en bandeloos gedrag toe te juichen. Van abortus tot zelfgekozen levenseinde, van softdrugs tot homoseksualiteit: ik heb het allemaal verdedigd, goedgepraat - aangemoedigd zelfs. Ik leefde, dat weet ik nu, in morele duisternis.
...

Ik beken. Ook ik heb jarenlang gezucht onder het juk van de weldenkendheid. Ook ik voerde de politieke correctheid hoog in het vaandel, uit angst te worden verstoten uit de linkse kerk, waar men geacht wordt God te belasteren en bandeloos gedrag toe te juichen. Van abortus tot zelfgekozen levenseinde, van softdrugs tot homoseksualiteit: ik heb het allemaal verdedigd, goedgepraat - aangemoedigd zelfs. Ik leefde, dat weet ik nu, in morele duisternis. Vandaag bent u mijn lichtend voorbeeld. Uw dappere tussenkomsten in het maatschappelijk debat sporen mij ertoe aan om uit de kast te komen, om mijn ware geaardheid op ethisch vlak te ontbloten. Voortaan zeg ik u na: weg met de verloedering, leve de behoudzucht! Weinig mensen kennen u, en dat is jammer. U raakte vorig jaar net niet verkozen als senator voor CD&V. Is het omdat u geen katholiek bent, maar evangelisch christen? Aan wervende initiatieven ontbreekt het u alleszins niet. U bent secretaris van de vzw Actie voor het Gezin en bezieler van de vzw C'Axent, een politieke beweging met als devies: 'C'Axent erkent de door de Schepper ingebouwde wetmatigheden en hanteert ze als uitgangspunt voor de door haar voorgestelde oplossingen.'Vandaar uw verzet tegen de holebicampagne van minister Kathleen Van Brempt, waarmee u vorige week eindelijk eens eventjes het nieuws haalde. In het boek Genesis lezen wij immers: 'En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar.' Kan het duidelijker? Het plegen van homoseksuele ontucht is geen ingebouwde wetmatigheid van de Schepper. Slogans als 'F*ck holebi's en hetero's, ik ben tolero' keurt Hij zeker af. En dus spoorde u godsvruchtig Vlaanderen aan om de minister te mailen met de boodschap: 'Ik denk niet dat het een oplossing is om vrije seks te promoten. Ons respect voor homo's en hun gerichtheid kunnen jongeren beter op een andere manier uiten. Als we willen dat de epidemie van HIV stopt zullen we andere alternatieven moeten aanbieden. Elke dag komen er drie HIV-besmette mensen bij in ons land!' Gelijk hebt u, mijnheer Vleugels. U drukt zich zelfs zacht uit. Niet alleen worden homo's met deze slogan aangezet tot het plegen van ontucht - als ze straks aids krijgen, zullen ze nog euthanasie willen plegen ook! Over lesbische seks is de medische wetenschap minder negatief, maar geef toe: erg hygiënisch zal het ook wel niet zijn. En een ingebouwde wetmatigheid van Onze-Lieve-Heer is het zéker niet. Mijn eerste suggestie: u moet een nieuwe partij stichten. Bij uw behoudsgezinde collega's is de Bijbelse dimensie allang zoek, dus er is ruimte voor... de Vlaams Conservatieven. Slogan: 'F*ck Vlaams Belang en CD&V, wij zijn écht conservo!'Mijn tweede suggestie vindt haar oorsprong in een tekst die vorig weekend op grote schaal werd verspreid onder argeloze Vlaamse gezinnen. In een citaat zal ik de gortigste woorden discreet aan uw blik onttrekken: 'Wanneer zij duwde, maakte zijn kleine zuigende geluidjes. Alle lucht werd uit haar gezogen door de manier waarop zijn die opvulde, en hij haalde hem zonder ophouden heen en weer door de , raakte het uiterste van haar , maar zodra haar adem sneller ging trok hij hem eruit, glinsterend over de hele lengte, en begon haar op een andere wijze te . Hij lag achterover op het bed, zijn benen gespreid, zijn omhoog en liet haar erop zitten, hem tot aan het op...' Enfin. Ik bespaar u de rest, want dat gaat zo nog 270 pagina's door. In Venusdelta van Anaïs Nin, dat zaterdag gratis bij De Standaard zat. Jawel. Na het condoom bij Humo, de penisring bij Flair, een seksboek bij de krant die ooit AVV/VVK op haar frontpagina had staan. Hier past tegenwind. Een ethisch reveil. Laten wij, mijnheer Vleugels, de handen in elkaar slaan: als u bij uw christelijke achterban zoveel mogelijk sponsorgelden verzamelt, zal ik een woordje doen bij mijn hiërarchische oversten. Onze samenwerking moet uitmonden in de marketingactie van het jaar: Het Nieuwe Testament gratis bij elke Knack. Ik stel voor dat mensen die een gift willen doen, u alvast mailen op info@krisvleugels.be of info@caxent.be. door Joël De Ceulaer