U zult dat niet geloven, maar ik denk heel vaak aan u. Bij voorkeur als ik in de wagen zit en mijn gedachten de vrije loop kan laten. Doorgaans is dat in volle ochtendspits of avondspits, maar het kan mij eigenlijk op om het even welk moment overkomen. Zo tufte ik woensdag laatstleden op de Antwerpse Ring richting Gent, toen ik plots vol op de rem moest. Het was bijna middernacht, het verkeer stond helemaal stil - en zie, toen moest ik dus weer heel hard aan u denken. Aan u en die vreselijke, verschrikkelijke, vermaledijde fileregering van u. U mag van geluk spreken dat de liberale oppositie in het Vlaams Parlement te sloom is om te helpen donderen, want voor hetzelfde geld zou elke Vlaming vandaag bij elke millimeter file net hetzelfde denken: allemaal de schuld van Peeters I en Peeters II.
...

U zult dat niet geloven, maar ik denk heel vaak aan u. Bij voorkeur als ik in de wagen zit en mijn gedachten de vrije loop kan laten. Doorgaans is dat in volle ochtendspits of avondspits, maar het kan mij eigenlijk op om het even welk moment overkomen. Zo tufte ik woensdag laatstleden op de Antwerpse Ring richting Gent, toen ik plots vol op de rem moest. Het was bijna middernacht, het verkeer stond helemaal stil - en zie, toen moest ik dus weer heel hard aan u denken. Aan u en die vreselijke, verschrikkelijke, vermaledijde fileregering van u. U mag van geluk spreken dat de liberale oppositie in het Vlaams Parlement te sloom is om te helpen donderen, want voor hetzelfde geld zou elke Vlaming vandaag bij elke millimeter file net hetzelfde denken: allemaal de schuld van Peeters I en Peeters II. Dat u toch zo populair bent, is om nog een andere reden hoogst merkwaardig. U hebt als minister-president altijd zorgvuldig vermeden om iets interessants te zeggen. U sprak, allicht in navolging van uw ontdekker, een soort letermiaans, een politiek jargon waarin vaagheid en leegte om voorrang strijden: 'Wij moeten beslissingen nemen en bijkomende inspanningen doen om te zorgen voor jobs en een betere toekomst.' In interviews laat u elke vraag waarop een duidelijk antwoord past eerst helemaal doodvallen (als was het een bal die een paar keer stuitert en dan blijft liggen) voor u een antwoord geeft dat met de vraag niets meer te maken heeft. U hebt de christendemocratische wolligheid over de drempel van de eenentwintigste eeuw getild. Was ik een cartoonist, ik maakte van u een pratende breinaald. Nee, aan de inhoud kan het niet liggen dat de meeste Vlamingen u een derde ambtstermijn gunnen. Uw geheim schuilt in de vorm, het charisma, de uitstraling. Dat trof mij voor het eerst vlak voor de verkiezingen van juni 2009, toen u tijdens een tv-debat moest aantreden tegen Jean-Marie Dedecker. Het was Nixon versus Kennedy: een zware, zwetende brompot tegen een slanke, stralende leidersfiguur. U doet nodeloos veel aan sport, soms zelfs als er geen camera in de buurt is, u slaapt goed, eet gezond en beschikt wellicht over een robuuste immuniteit en gevarieerde darmflora. Ofschoon u nog nooit met ontblote torso te paard bent gesignaleerd, cultiveert u het imago van de veerkrachtige heerser. En dat werkt. Kwatongen vergelijken u ook op andere punten met Vladimir Poetin. Zo is er de mysterieuze legende van de revolverschoten. U zou, in een informele bui op handelsmissie in Texas, een aantal journalisten eens te verstaan hebben gegeven dat u de critici van het ACW wel te pakken zou krijgen, en u zou daarbij met duim en wijsvinger de trekker van een denkbeeldige revolver hebben overgehaald. Een ander gerucht wil dat u de hoofdredacteur van een kritisch weekblad ooit zo hard in de hand kneep dat het hem dun door de broek dwarrelde en hij wat later bescherming zocht bij uw politieke tegenstrevers. Mensen zijn bang voor u, hoort men weleens in de wandelgangen. Critici voelen zich geïntimideerd. Ik heb die halve despoot altijd wel in u gezien. Het is dat eeuwige lachje dat u verraadt. Zelfs bij een ernstige mededeling speelt de zweem van een glimlach altijd om uw lippen. Het is niet de glimlach van de onschuldige ziel die van het leven geniet. Het is niet de glimlach van de kwajongen die stiekem aan een schuine mop denkt. Het is volgens mij de glimlach van een man die nét iets te veel van de macht geniet. Zondag hebt u zichzelf tot inzet van de verkiezingen gebombardeerd. Wie u wil, drukte u ons op het hart, moet voor CD&V stemmen. Die boodschap zal scoren. Toch is de kans dat u weer minister-president wordt ongeveer even groot als de kans dat Geert Bourgeois op 25 mei, om de overwinning te vieren, live op televisie de horlepiep danst. Dus. Tenzij u alsnog een gooi doet naar het federale premierschap, moet u nadenken over een carrièrewending. Gelet op uw drie grootste kwaliteiten - het commerciële voorkomen, de genadeloze tactiek en de sportieve inborst - zie ik drie mogelijkheden: de stofzuigerverkoop, het incassobureau of de triatlon. Tiens, heeft Antwerpen al een triatlon? Een unieke kans toch om elk jaar een extra zondagje in de file te staan. Met mobiele groetJoël De CeulaerU doet nodeloos veel aan sport, soms zelfs als er geen camera in de buurt is.