Met de heiligverklaring van miljonairs in korte broek in Brazilië en de politieke tenhemelopneming van Jan Becaus in België bleef het zorgwekkendste nieuws van de voorbije week zwaar onder de radar: we zitten met z'n allen weer een beetje steviger in de klauw van het groene denken. Op vrijdag 13 juni, niet toevallig een dag die wordt beheerst door bijgeloof, las ik in de krant dat u zich blijft verzetten tegen de invoering van zogenaamde ggo's in Europa. Een dag later vaardigden uw Gentse partijgenoten een verbod uit op wifi in crèches en kleuterscholen. Eens te meer mag daaruit blijken dat het ecologische wereldbeeld harder met de moderne wetenschappen botst dan een aantal vermolmde ideeën die men er in het Vaticaan nog altijd opna houdt. In vergelijking met u is de paus een marktgedreven, technogekke vooruitgangsoptimist.
...

Met de heiligverklaring van miljonairs in korte broek in Brazilië en de politieke tenhemelopneming van Jan Becaus in België bleef het zorgwekkendste nieuws van de voorbije week zwaar onder de radar: we zitten met z'n allen weer een beetje steviger in de klauw van het groene denken. Op vrijdag 13 juni, niet toevallig een dag die wordt beheerst door bijgeloof, las ik in de krant dat u zich blijft verzetten tegen de invoering van zogenaamde ggo's in Europa. Een dag later vaardigden uw Gentse partijgenoten een verbod uit op wifi in crèches en kleuterscholen. Eens te meer mag daaruit blijken dat het ecologische wereldbeeld harder met de moderne wetenschappen botst dan een aantal vermolmde ideeën die men er in het Vaticaan nog altijd opna houdt. In vergelijking met u is de paus een marktgedreven, technogekke vooruitgangsoptimist. Dat de opwarming van de aarde het belangrijkste groene strijdpunt is geworden, kan bij sommigen de indruk doen ontstaan dat u de wetenschappelijke consensus hoog in het vaandel draagt. Helaas is dat electoraal gezichtsbedrog. Die klimaatverandering past gewoon goed in uw kraam: fanatici die mensen willen bekeren, hebben altijd al gedreigd met de apocalyps. En bangmakerij is bangmakerij: wat moslims en migranten zijn voor extreemrechts, zijn smeltende poolkappen en hete zomers voor extreemgroen. Neem nu de boontjes uit Kenia, die volgens uw religieuze voedselvoorschriften even haram zijn als ggo's. Zogezegd omdat het transport ervan te veel uitstoot veroorzaakt, want aan de sociale voordelen kan het niet liggen: uw Ecolo-collega Olivier Deleuze, die jarenlang in Kenia woonde, heeft mij ooit, met tegenzin weliswaar, bevestigd dat de bonenteelt voor de mensen daar een zegen is, en een bron van welvaart. Ik heb uw voorzitter ooit aan een simpel gedachte-experiment onderworpen: wat als vliegtuigen geen broeikasgas meer zouden uitstoten, maar de lucht net zouden zuiveren terwijl ze door het zwerk klieven - zou het dan wél geoorloofd zijn om die boontjes uit Kenia te kopen? Zijn antwoord zei alles: nee, dan zou hij dat nog niet geoorloofd vinden, omdat het 'neokoloniaal' is. In de brave new world volgens het ecologisme wordt elke gemeenschap weer zelfbedruipend en trekken we met paard en kar naar de boer voor onze dagelijkse dosis knolselder, pastinaak en savooikool. Ons boodschappenlijstje seinen we van tevoren door bij middel van rooksignalen. Uw nostalgie naar de middeleeuwen klinkt vaak bijzonder sympathiek, maar onschuldig is ze allerminst. Ook uw verzet tegen ggo's heeft catastrofale gevolgen voor het welzijn op deze planeet. Wereldwijd worden elk jaar duizenden kinderen die alleen rijst eten blind door gebrek aan vitamine A. Toch blijft u de gouden rijst van Igor Potrykus, die dankzij genetische aanpassingen een voorloper van vitamine A bevat, des duivels vinden. Tevens houdt u graag het misverstand in leven als zouden ggo's ongezond zijn voor mens en dier, hoewel de wetenschappelijke consensus voor het tegendeel even robuust is als de consensus over het klimaat. Uw kritiek op Monsanto, het bedrijf dat veel ggo-onderzoek sponsort, is pijnlijk dubbelzinnig: net omdat u het onderzoek zo lastig maakt, kunnen alleen multinationals het zich veroorloven. U zegt? Het voorzorgsprincipe? Juist, dat is altijd uw ultieme reddingsboei in de oceaan van tegenargumenten. Als het gezond verstand zegt dat u overdrijft, dan klampt u zich vast aan de overbodige voorzichtigheid. Zo gebeurt het ook bij het wifi-verbod in Gent. Wie echt iets van straling kent, weet dat we niet bang hoeven te zijn van een draadloze internetverbinding - gelukkig maar, anders moesten we met z'n allen veiligheidshalve op een Keniaanse bonenplantage gaan wonen. Toch komt uw partij ermee weg, omdat het voorzorgsprincipe nu eenmaal goed klinkt. Ik daag u uit. Mocht Groen de wetenschappelijke consensus en het voorzorgsprincipe echt ter harte nemen, dan mag het de alternatieve geneeskunde niet langer omhelzen. Kwakzalverij: dat is pas een gevaar voor de volksgezondheid. Waarom horen we u dáár nooit over? De beste voorzorgsmaatregel die een politicus kan nemen, mijnheer Staes, is een cursus kritisch denken. Met geneeskrachtige groet Joël De CeulaerIn vergelijking met u is de paus een marktgedreven, technogekke vooruitgangsoptimist.