LUC VAN DEN BRANDE (voorzitter van de raad van bestuur van de VRT): Ik wil vooral kijken naar de opklaringen. Ik deel de benadering van de regering dat er grondige wijzigingen op til zijn in het medialandschap. De vraag is hoe de VRT zich daarin moet positioneren. Ik vind: wij moeten relevant zijn voor iedereen, servicegedreven, en een actieve en constructieve rol spelen in het versterken van het Vlaamse medialandschap. Tussen de lijnen vind ik die punten ook terug in het regeerakkoord. Ik vind het ook positief dat de regering een benchmarking za...

LUC VAN DEN BRANDE (voorzitter van de raad van bestuur van de VRT): Ik wil vooral kijken naar de opklaringen. Ik deel de benadering van de regering dat er grondige wijzigingen op til zijn in het medialandschap. De vraag is hoe de VRT zich daarin moet positioneren. Ik vind: wij moeten relevant zijn voor iedereen, servicegedreven, en een actieve en constructieve rol spelen in het versterken van het Vlaamse medialandschap. Tussen de lijnen vind ik die punten ook terug in het regeerakkoord. Ik vind het ook positief dat de regering een benchmarking zal uitvoeren met de openbare omroepen in Europa (vooraleer een nieuwe beheersovereenkomst af te sluiten, nvdr.). De nieuwe regering wil de VRT prikkelen, dat is niet eens abnormaal. Maar ik wil wel waarschuwen: een sterke openbare omroep die zijn functie goed wil vervullen, heeft centen nodig.' VAN DEN BRANDE: De VRT is geen eiland. Als iedereen moet besparen, gaan wij dat ook doen. Mag ik er wel op wijzen dat de VRT tussen 2007 en 2014 al een besparingsoefening heeft gedaan van 101 miljoen! Dat is meer dan eender welke instelling van de Vlaamse overheid. De overheidssubsidie is met 11 procent gedaald. Onze dotatie behoort nu tot de laagste in Europa. Ons personeelsbestand is met 365 voltijdse krachten verminderd. De regering schijnt dat te vergeten. Men denkt dat wij goed in de middelen zitten, dat wij gemakkelijk kunnen afslanken. Dat is niet zo. VAN DEN BRANDE:(knikt) Toch willen we een inspanning doen. Maar dat zal gepaard gaan met keuzes. Als die inspanning aanzienlijk moet zijn, zal dat onvermijdelijk effect hebben op het aanbod en het personeel. De kaasschaaf kunnen we niet meer gebruiken. VAN DEN BRANDE: De zorg van de vakbonden is terecht. Ik sluit nu niets uit. Ik kan wel zeggen dat de vorige herstructurering niet geleid heeft tot naakte ontslagen. Het is de bedoeling om ook in de toekomst hiermee fatsoenlijk om te gaan. VAN DEN BRANDE: Nee, ik heb geen doembeelden. VAN DEN BRANDE: Kwaliteit blijft de essentie, dat staat ook in het regeerakkoord. De sanering kan wel effect hebben op het aanbod. Het kan ons bijvoorbeeld dwingen tot meer herhalingen. En als men echt te ver gaat en het onmogelijke vraagt, kan het ook een impact hebben op de creatieve talenten en op de productiehuizen in Vlaanderen. VAN DEN BRANDE: (blaast) Dat zal niet makkelijk zijn. Ik kan niet beloven dat het marktaandeel niet gaat fluctueren. VAN DEN BRANDE: Ik heb de partijprogramma's gelezen en geen van de drie stelt de openbare omroep fundamenteel in vraag. Ze stellen kritische vragen; dat mag. De VRT krijgt tenslotte een jaarlijkse dotatie van zowat 290 miljoen. VAN DEN BRANDE (kort): Die vraag is niet aan de orde. Paul Cobbaert'Men denkt dat de VRT makkelijk kan afslanken. Dat is niet zo.'