Bert Anciaux verlaat de VlaamsProgressieven om samen met SP.A een grote progressieve beweging te vormen. Waarom volgt u hem niet?
...

Bert Anciaux verlaat de VlaamsProgressieven om samen met SP.A een grote progressieve beweging te vormen. Waarom volgt u hem niet? GEERT LAMBERT: Aan de doelstellingen van Bert Anciaux is geen touw vast te knopen. Berts woorden klinken mooi, maar ze zijn inhoudsloos. Overigens is hij geen links-liberaal. Hij geeft grif toe dat hij in Wallonië voor de Parti Socialiste (PS) zou stemmen. Bert houdt vooral rekening met de Brusselse context. Daarom is hij bijzonder gevoelig voor de armoedeproblematiek. Dat drijft hem in de armen van de SP.A. Ik zie hem daar weinig in beweging brengen. Ik stel vast dat de Vlaamse socialisten nauwelijks oplossingen bieden voor nieuwe problemen. Wij links-liberalen doen dat wel. Ons programma is vernieuwend, concreet en niet dogmatisch. Er is een links-liberale stroming in Open VLD? LAMBERT: De links-liberalen krijgen er de kans niet om zich voluit te ontplooien. Keer op keer halen de rechts-liberalen er de overhand. Voor Open VLD is en blijft de staat de boosdoener, zijn belastingen doorgaans verwerpelijk en overheerst de vrijheid-blijheidgedachte. Wij koppelen de individuele vrijheid aan gelijke kansen. Die moeten door een efficiënt werkende overheid op een meer menswaardige en rechtvaardige manier worden aangeboden. Daartegenover eisen we dat elk individu verantwoordelijkheid voor de samenleving opneemt. Welnu, dat evenwicht van principes en die nieuwe accenten vind je in geen enkele andere partij. Hoe denkt u de kiesdrempel van vijf procent te overschrijden? LAMBERT: Wij zijn de SP.A dankbaar voor de kansen die we kregen. Maar na de heisa van de afgelopen weken ben ik ook een opgelucht mens. We kunnen voortaan onverstoord onze eigen weg gaan. We behouden de meerderheid van onze lokale mandatarissen, en er zijn de laatste tijd meer leden bij gekomen dan dat er hebben afgehaakt. We kunnen bovendien voldoende interessante mensen vinden voor onze lijsten. Wij willen niet per se naar grote namen hengelen of de zonen en dochters van bekende politici aanspreken. En het zijn niet de hoofdredacteurs van welke krant dan ook die het recht hebben te bepalen welke partij in het parlement zitting zal hebben. Dat recht komt de kiezer toe. En die keert zich af van de klassieke partijen. Want de regeringspartijen zijn alleen bezorgd om de volgende verkiezingen en houden de coalitie samen door elkaar cadeaus te schenken. Het alternatief van links is onvoldoende wervend, open en fris om de ontgoochelde en nieuwe kiezers te overtuigen. Wordt u opnieuw voorzitter van de links-liberalen? LAMBERT: Ik zal in deze moeilijke periode de leiding op me nemen. Daarna zien we wel. Blijft de naam VlaamsProgressieven behouden? LAMBERT: Dat weet ik niet. Eric Van de Casteele