Zij zou zo lang naar de Besloten Hofjes hebben gestaard tot ze in haar hoofd zouden zijn ontploft. Zij leerde de zeven altaarkastjes zoals vrijwel iedereen pas kennen nadat de gasthuiszusters die ze vijf eeuwen lang hadden bewaard, ze aan de stad Mechelen hadden geschonken. Vorsers spoorden hun geschiedenis op en restauratoren herstelden ze in hun vroegere luister. Waarom Berlinde De Bruyckere zozeer opging in de fonkelende weelde van de zogenaamde paradijstuintjes met hun zijden bloemen, heiligenbeeldjes, wassen medaillons, lovertjes en wat al niet, is een groot raadsel. Een onweerstaanbare drang deed haar de intieme schaal van de laatmiddeleeuwse retabelkastjes opblazen om er de monumentaliteit van haar eigen getourmenteerde be...