Berlijn is een hotspot voor kunstenaars en toeristen, maar een blok aan het been van de Duitsers. Berli...

Berlijn is een hotspot voor kunstenaars en toeristen, maar een blok aan het been van de Duitsers. Berlijn is de enige Europese hoofdstad die een negatieve impact heeft op de economie. Zonder Londen zou het bbp van Groot-Brittannië met 11,1 procent dalen, Frankrijk zou zonder Parijs 14,8 procent verarmen. Maar als Berlijn verdween, zou Duitsland 0,1 procent rijker worden. Door de slecht functionerende bureaucratie - zelfs een eenvoudige vergunning krijgen kan maanden duren - mijden veel bedrijven de hoofdstad.