1 januari. De nieuwe eenheidspolitie, een fusie van de gerechtelijke politie, de lokale politie en de rijkswacht, gaat van start.
...

1 januari. De nieuwe eenheidspolitie, een fusie van de gerechtelijke politie, de lokale politie en de rijkswacht, gaat van start. 5 januari. Asielzoekers kunnen niet langer op financiële steun rekenen. Hun toevloed neemt af. 13 januari. SP-voorzitter Patrick Janssens zet de deur van zijn partij open voor zelfstandigen en gelovigen. 25 januari. Leerkrachten uit het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs staken twee dagen lang uit protest tegen de weigering van Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) om alle leerkrachten 3 procent loonsverhoging te geven. 31 januari. De partijraad van de Volksunie verwerpt het Lambermont-akkoord. Ook het FDF maakt groot voorbehoud. 13 februari. Van de 160 miljoen frank (3,96 miljoen euro) die de veroordeelden in het Agusta/Dassault-proces moeten terugbetalen, is inmiddels 134 miljoen frank (3,32 miljoen euro) gestort. De verbeurd verklaarde sommen gaan naar het OCMW van Brussel. 23 februari. Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) zegt dat alle religieuze symbolen uit de Belgische rechtszalen moeten verdwijnen. 5 maart. Roeland Raes, die in opspraak kwam na revisionistische uitspraken in een Nederlands televisieprogramma, neemt ontslag als senator voor het Vlaams Blok en als beheerder van de Gentse Universiteit. 6 maart. De federale regering trekt 19,8 miljard frank (490 miljoen euro) uit voor de hervorming van de lokale politie. Dat is bijna 1,5 miljard (37,18 miljoen euro) meer dan oorspronkelijk was begroot. 30 maart. De federale regering keurt het herstructureringsplan van de NMBS goed. 1 april. Het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Ongeveer 40.000 politiemensen maken nu deel uit van de eenheidspolitie. 21 april. Karel De Gucht wordt herverkozen als voorzitter van de VLD. 24 april. Ongeveer 10.000 personeelsleden van ziekenhuizen en rusthuizen betogen in Brussel voor een betere verloning en werktijdverkorting. 28 april. Voor het eerst wordt in ons land een vergelijkend examen voor notarissen gehouden. De beste 115 van de 450 deelnemers worden tot het beroep toegelaten. 11 mei. Paul Van Grembergen (VU&ID21) legt de eed af als Vlaams minister. Hij vervangt zijn tot ontslag gedwongen partijgenoot Johan Sauwens, die opgemerkt was tijdens een bijeenkomst van de oud-oostfrontstrijders van het Sint-Maartensfonds. 6 juni. Bij uitgeverij Lannoo verschijnen de memoires van wijlen koning Leopold III onder de titel Kroongetuige. 20 juni. Twaalf jaar na de moord op minister van Staat André Cools (PS) wordt in Luik het strafonderzoek naar de vermoedelijke daders en hun medeplichtigen afgerond. Acht mensen, onder wie ex-minister Alain Van der Biest (PS), verschijnen voor de Luikse raadkamer. 28 juni. Het Lambermont-akkoord over de staatshervorming wordt zowel in de Kamer als in de Senaat met een tweederde meerderheid goedgekeurd. 8 juli. Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) houdt tijdens zijn 11-juliboodschap, die in het teken van de strijd tegen extreem-rechts staat, een opmerkelijk pleidooi voor politieke herverkaveling. 10 juli. Jaak Gabriëls (VLD) legt in het Vlaams parlement de eed af als tiende minister van de Vlaamse regering, bevoegd voor economie, buitenlandse handel en huisvesting. Huub Broers (Voerbelangen) legt in Voeren de eed af als burgemeester.20 juli. In zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag pleit koning Albert II voor een sociaal en cultureel verscheiden Europa. 6 augustus. Het Vlaams Komitee voor Brussel en enkele Franstalige Brusselaars starten bij het Arbitragehof een procedure voor de gedeeltelijke vernietiging van de Lambermont-akkoorden. 27 augustus. Voorzitter Patrick Janssens maakt de nieuwe naam van de Socialistische Partij bekend: SP.A of Socialistische Partij Anders. 29 augustus. De Conferentie voor de Staatshervorming (Costa) houdt op te bestaan. 1 september. In het raam van de Copernicus-hervorming doekt premier Guy Verhofstadt (VLD) als eerste zijn hele kabinet op. Volgens het moderniseringsplan 2015 van het Belgische leger gaan 19 kazernes (13 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 4 in Wallonië) dicht en wordt het leger van 47.350 manschappen tot 39.500 teruggebracht.6 september. Het vorstenpaar viert het 75-jarige bestaan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) met een treinrit door het land. 7 september. Na een vierdaags bezoek aan België roept Lily Nabholz-Haidegger, de gezante van de Raad van Europa, ons land op om het Europees raamverdrag inzake de bescherming van minderheden snel te ratificeren. 15 september. Een ledenreferendum doet de Volksunie in drie groepen uit elkaar vallen: Vlaams-Nationaal (Geert Bourgeois) krijgt 47,18 procent van de stemmen, Niet Splitsen (Johan Sauwens) 30,18 procent en Toekomstgroep (Bert Anciaux) 22,63 procent. Geen van de drie mag de naam Volksunie nog gebruiken. 19 september. Antoinette Spaak (73), de voormalige voorzitster van het FDF, gewezen volksvertegenwoordiger en minister van Staat, zegt haar laatste politieke mandaat als gemeenteraadslid in Elsene op. 21 september. ID21 beslist zichzelf op te heffen en met de Toekomstgroep (ex-Volksunie) van Bert Anciaux te fuseren. De Brusselse maatschappij voor intercommunaal vervoer MIVB viert het 25-jarige bestaan van de metro in de hoofdstad.29 september. Op een congres in Kortrijk wordt de Christelijke Volkspartij (CVP) omgedoopt tot CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams). 1 oktober. In september is de werkloosheid in Vlaanderen voor het eerst in zeven jaar gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 5 oktober. Voor de tweede keer in negen maanden tijd wordt in het Vlaams onderwijs gestaakt tegen het besluit van Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) om de vervroegde uitstapleeftijd voor leerkrachten van 55 naar 58 jaar op te trekken. 13 oktober. In Brussel wordt de Nieuw-Vlaamse Alliantie opgericht, een uitvloeisel van de opgedoekte Volksunie, die door Geert Bourgeois wordt geleid. De Vlaamse socialisten herkiezen Patrick Janssens met 82,5 procent van de stemmen tot voorzitter. Tegelijk wordt de nieuwe naam van de partij, SP.A, officieel aanvaard.15 oktober. Stakingsacties leggen het treinverkeer in sommige delen van het land zo goed als stil. De spoorstaking duurt drie dagen en is tegen het herstructurerings- en investeringsplan voor de NMBS gericht. 18 oktober. Prins Laurent krijgt vanaf 2002 een jaarlijkse dotatie van 11 miljoen frank (272.682 euro). Dat wordt finaal goedgekeurd in de Senaat. 25 oktober. Duizenden Vlaamse leerkrachten staken twee dagen lang. Prinses Mathilde schenkt in het Erasmus-ziekenhuis in Anderlecht het leven aan Elisabeth Thérèse Marie Hélène. Het meisje komt met een keizersnede ter wereld.2 november. Kamerlid en oud-minister Karel Pinxten stapt uit de CD&V en sluit zich aan bij de Nieuwe Christen Democratie van Johan Van Hecke. 10 november. In Antwerpen houden voormalige leden van VU&ID21 uit de Toekomstgroep de stichtingsvergadering van een nieuwe partij, Spirit. 15 november. Voor het eerst in 170 jaar wordt Koningsdag op twee plaatsen gevierd: religieus traditioneel met een Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en met een burgerlijke ontvangst in het parlement. 16 november. Sommige leden van de toenmalige Belgische regering waren moreel verantwoordelijk voor de omstandigheden die in 1961 tot de dood van de eerste Congolese premier, Patrice Lumumba, hebben geleid. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire commissie.