Een hele reeks politieke partijen, vooral van de linkse zijde van het spectrum, is voorstander van een vermogensbelasting. Uit een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat niet alleen de lasten op arbeid, maar ook de taksen op vermogen in ons land al erg hoog zijn. Als je de geheven belastingen op vermogen, erfenissen en financiële transacties samentelt, kom je voor 2012 uit op 12,8 milja...

Een hele reeks politieke partijen, vooral van de linkse zijde van het spectrum, is voorstander van een vermogensbelasting. Uit een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat niet alleen de lasten op arbeid, maar ook de taksen op vermogen in ons land al erg hoog zijn. Als je de geheven belastingen op vermogen, erfenissen en financiële transacties samentelt, kom je voor 2012 uit op 12,8 miljard euro. Dat komt overeen met 3,4 procent van het bbp (ons bruto binnenlands product, of wat we met zijn allen aan goederen en diensten produceren). Alleen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt dat hoger (zie grafiek). Het totaal van de bestaande vermogensbelastingen in België is volgens de OESO dubbel zo hoog als het gemiddelde van alle geïndustrialiseerde landen. De cijfers die de OESO hanteert, dateren van 2011-2012. Ondertussen zijn de belastingen geheven op vermogen en op inkomen dat niet afkomstig is van arbeid en bedrijfswinsten, in ons land nog gestegen. In 2013 leverden ze de overheid 17,3 miljard op of 4,5 procent van het bbp. Die stijging is vooral te danken aan de meeropbrengst van de roerende voorheffing, aldus De Tijd. De regering-Di Rupo verhoogde in 2012 de bronheffing op rente en op dividenden van aandelen van 15 naar 21 procent, en vorig jaar nog eens naar 25 procent. Ten slotte steeg ook de belasting op spaar- en beleggingsverzekeringen van 1,1 naar 2 procent. In de aanloop naar de verkiezingen pleitten onder meer SP.A, PS en Groen voor een vermogenswinstbelasting of een meerwaardebelasting op aandelen. Aangezien onze totale vermogensbelasting al zeer hoog is, ligt het niet voor de hand om die zomaar in te voeren, tenzij andere taksen op vermogen worden verminderd, bijvoorbeeld de roerende voorheffing of de successierechten. Specialisten wijzen er bovendien op dat dit niet in een-twee-drie kan. 'Als de toekomstige regering een vermogenswinstbelasting wil invoeren, moet de hele vermogensfiscaliteit worden hervormd', waarschuwt Gerd Goyvaerts, fiscaal advocaat bij Tiberghien. 'Het herzien van ons inkomstenbelastingstelsel is een titanenwerk en vergt jaren voorbereidend werk van experten. Dat doe je dus niet op een paar weken.' Ewald Pironet