Burgemeester Henri graaf d'Udekem d'Acoz (CVP) heeft zich tijdens zijn bewind omringd met enkele mindere goden, die op hun beurt moeite hebben met het onderscheid tussen privé- en gemeenschapsbelangen.
...

Burgemeester Henri graaf d'Udekem d'Acoz (CVP) heeft zich tijdens zijn bewind omringd met enkele mindere goden, die op hun beurt moeite hebben met het onderscheid tussen privé- en gemeenschapsbelangen. Eerste schepen Paul Florequin (CVP), doctor in de scheikunde en leraar aan het Instituut Sint-Benedictus, overtuigde in december vorig jaar het college van burgemeester en schepenen om de waterput van het Instituut toch maar te vergunnen, hoewel de provinciale Dienst Grondwater- en Drinkwaterbeleid van de Vlaamse gemeenschap ongunstig had geadviseerd, de Gezondheidsinspectie het water schadelijk had genoemd en had gevraagd de boorput op te vullen met cement. Ook CVP-gemeenteraadslid Laura Grousset heeft het soms moeilijk om mijn van dijn te onderscheiden. Ook al is deze apotheker, strikt genomen, niet verantwoordelijk voor wat haar man Maurice Verschaeve als veearts en vastgoedmakelaar uitspookt. Hoewel... Enkele jaren geleden genoten beiden de steun van burgemeester d'Udekem d'Acoz om de kasteelweide, naast de kerk van Reningelst, te verkavelen. Tot de weide door de bevoegde minister als waardevol dorpsgezicht werd beschermd. Verschaeve genoot ook de steun van de burgemeester om - tegen de middenstandsvleugel van hun partij in - gronden aan de Werf in Poperinge te verkopen aan een warenhuisketen. Zo kwam er, alweer op Verschaeves grond, in Abele ook een recreatiezone met een paardenrenbaan, waarvan het nut twijfelachtig is.AAN TAFEL MET DE VORSTDezelfde Verschaeve is nu door burgemeester d'Udekem d'Acoz en zijn vazallen aangesteld als stadscoördinator in het project Flanders Language Valley, om in Poperinge een residentieel studentencentrum neer te poten. Meerderheid en oppositie erkennen de waarde van dit project en stemden in met een stedelijke bijdrage van 100 miljoen frank. De aanstelling van Verschaeve tot projectcoördinator is evenwel nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. Het wordt andermaal boeiend na te gaan wie eigenaar is van de gronden die daarvoor zullen worden aangekaart. De veearts-bouwpromotor kwam ook tussenbeide in het dossier Agrifreez, waarmee burgemeester d'Udekem d'Acoz onlangs aan de Vlaamse regering bewees hoe hij Poperinge bestuurt. Begin deze maand schorste de Vlaamse overheid de bouwvergunning die het college van burgemeester en schepenen van Poperinge op 15 december 1999 had verleend aan het diepvriesbedrijf Agrifreez. Dit bedrijf wilde zich niet vestigen in de beschikbare industriezone, maar op enkele miljoenen goedkopere landbouwgrond, waarvan een deel niet toevallig eigendom is van de gebroeders d'Udekem d'Acoz en van een boer met wie Verschaeve zaken doet. Evenmin toevallig bleef burgemeester d'Udekem d'Acoz eind vorig jaar tot driemaal toe aanwezig bij de behandeling van dit delicate bouwdossier door het college. Zijn aanwezigheid is echter in strijd met de gemeentewet en wordt zelfs 'een ernstige wetschending' genoemd. Omdat - zoals Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Johan Sauwens (VU) aan de West-Vlaamse provinciegouverneur laat weten - 'de burger moet kunnen vertrouwen op de belangeloosheid en de onpartijdigheid van de bestuurders. De schending is des te erger omdat het hier een omstreden dossier betreft'. Dat laatste blijkt uit brieven tussen de directeur-generaal en de gemachtigde ambtenaar van West-Vlaanderen die de bouwaanvraag negatief hebben geadviseerd. In opdracht van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) is dit negatief standpunt evenwel omgebogen in een positief advies: burgemeester d'Udekem d'Acoz, zijn broer Patrick en andere belanghebbenden waren even langs geweest. Enkele omwonenden en de vzw Natuurfonds Westland hebben klacht ingediend bij de Raad van State. En inmiddels hebben de West-Vlaamse gouverneur en de bestendige deputatie de vereiste milieuvergunning geweigerd, op basis van een negatief advies van de provinciale milieuvergunningscommissie. Het ziet er dus naar uit dat Jacques Hoflack en Rita Beyls, de zaakvoerders van Agrifreez - op Mathildes verlovingsfeest aan tafel met haar ouders en het vorstenpaar - iets te vroeg hebben getoost. Belangenvermenging heet zoiets.Frank De Moor