1793

19 december: onder leiding van onderofficier Bonaparte veroveren de Fransen de havenstad Toulon op de Engelsen

1795

5 oktober: Napoleon onderdrukt op verzoek van het Directoire de royalistische opstand in Parijs.

1796

9 maart: burgerlijk huwelijk met Joséphine

10 mei: Slag bij Lodi in Italië

15 mei: triomfantelijke intocht te Milaan

17 september: Napoleon sticht de Cisalpijnse Republiek in Noord-Italië

17 november: slag bij Arcole

1797

14 januari: slag bij Rivoli

9 maart: Frans leger rukt op naar op Wenen

17 oktober: Napoleon onderhandelt en tekent eigenhandig de Vrede van Campo-Formio, waarbij Oostenrijk België afstaat aan Frankrijk

10 december: Napoleon keert in triomf terug in Parijs

1798

19 mei: vertrek naar Egypte

21 juli: slag bij de Piramides; inname van Caïro

1799

23 augustus: oproer in Frankrijk; Napoleon keert terug uit Egypte

9-10 november: de Brumaire-coup: Napoleon werpt het Directoire omver en richt het Consulaat op.

12 december: Napoleon verkozen tot Eerste Consul

13 december: Napoleon creëert de Raad van State

1800

13 februari: Napoleon richt een nationale bank op, de Banque de France

14 mei: Napoleon steekt met zijn leger de Alpen over

14 juni: slag bij Marengo; beslissende overwinning op Oostenrijk.

30 september: vredes- en handelsverdrag met de Verenigde Staten

24 december: Napoleon ontsnapt ternauwernood aan een moordaanslag

1801

9 februari: Verdrag van Lunéville met Oostenrijk

15 juli: concordaat met het Vaticaan: godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat.

1802

4 januari: huwelijk tussen Hortense de Beauharnais en Louis Bonaparte

25 maart: Verdrag van Amiens met Engeland; voor het eerst sinds 1792 zijn beide landen in vrede.

1 mei: Napoleon hervormt het onderwijs: alle departementen moeten openbare scholen oprichten; sticht rijksuniversiteit en creëert het baccalauréat (eindexamen secundair onderwijs)

19 mei: invoering van het Légion d'Honneur

25 juni: vredesverdrag met het Ottomaanse Rijk

2 augustus: volksstemming benoemt Napoleon tot Eerste Consul voor het leven

10 december: Latijn en wiskunde worden belangrijkste vakken in het secundair onderwijs

24 december: oprichting van 22 Kamers van Koophandel

1803

4 april: creatie van een eenheidsmunt, de franc-germinal, gebruikt in Frankrijk, de Belgische departementen, het Koninkrijk Holland, Noord-Italië en Zwitserland

18 mei: Engeland verklaart Frankrijk de oorlog

1804

21 maart: introductie van de Code Civil (Code Napoléon); grote modernsiering van het burgerlijk recht; rechtsgelijkheid van alle mensen wordt een basisprincipe 23 september: invoering van Hof van Beroep en Hof van Cassatie

4 mei: Senaat benoemt Napoleon tot keizer

2 december: Napoleon kroont zichzelf tot keizer in de Notre-Dame

1805

19 oktober: slag bij Ulm (overwinning op Oostenrijk)

21 oktober: slag bij Trafalgar; de Franse vloot wordt bijna totaal vernietigd

2 december: slag bij Austerlitz; overwinning op Rusland en Oostenrijk; Frankrijk domineert Midden-Europa

1806

26 februari: aanvang oprichting van de Arc de Triomphe in Parijs

30 maart: Napoleon benoemt verscheidene familieleden tot staatshoofd in vazalstaten; Joseph wordt koning van Napels

12 juli: Napoleon richt de Confederatie van de Rijn op en sticht zo een eengemaakt Duitsland; het Heilig Roomse Rijk wordt afgeschaft

15 september: Pruisen sluit zich aan bij Rusland en Engeland

14 oktober: slag bij Jena en Auerstadt; Napoleon verslaat Pruisen

21 november: Napoleon voert het continentaal stelsel in: economische blokkade tegen Engeland

1807

8 februari: slag bij Eylau (overwinning op Rusland)

19 februari: officiële emancipatie van de joden tot volwaardige burgers

14 juni: slag bij Friedland, definitieve nederlaag Rusland

25 juni: Verdrag van Tilsit maakt Rusland en Frankrijk bondgenoten

18 september: Napoleon voert het Rekenhof in, bedoeld om de openbare financiën te controleren

1808

2 mei: begin van de Spaanse opstand tegen Franse invloed

7 juli: Joseph wordt koning van Spanje nadat Portugal weigert het continentaal stelsel toe te passen; de Spaanse oorlog begint

1809

22 mei: eerste nederlaag van Napoleon in de Slag bij Aspern-Essling tegen Oostenrijk

5-6 juli: Slag bij Wagram, beslissende overwinning op Oostenrijk

14 oktober: Verdrag van Schönbrunn, Oostenrijk verliest belangrijke gebieden en wordt bondgenoot van Frankrijk

14 december: bekendmaking van de scheiding tussen Joséphine en Napoleon

1810

11 maart: Napoleon huwt Marie-Louise van Oostenrijk

1811

20 maart: Napoleons zoon wordt geboren, de 'koning van Rome'

1812

Nederlagen van het Franse leger in Spanje

29 juni: de Grande Armée valt Rusland binnen

4-6 augustus: slag bij Smolensk

7 september: slag bij Borodino, Napoleon verslaat het Russische leger ten koste van zware verliezen

14 september: inname van Moskou

18 oktober: Franse leger verlaat Moskou en trekt terug

26-29 november: oversteek van de Berezina; de Grande Armée lijdt kolossale verliezen

december: de restanten van het Franse leger verlaten Rusland

1813

2 mei: slag bij Lützen, Napoleon verslaat het Pruisische leger van maarschalk Blücher

21-22 mei: slag bij Bautzen, Napoleon verslaat gezamenlijke legers van Rusland en Pruisen

26-27 augustus: slag bij Dresden, grote overwinning van Napoleon op gezamenlijke Russische, Pruisische en Oostenrijkse legers

16-19 oktober: slag bij Leipzig, nederlaag van Napoleon tegen coalitieleger van Rusland, Pruisen, Oostenrijk, Zweden

1814

10-16 februari: Napoleon neemt het met 70.000 manschappen op tegen een coalitieleger van 500.000 man en boekt vier opeenvolgende overwinningen

30-31 maart: het Franse leger is te klein om de geallieerden tegen te houden; Parijs wordt in afwezigheid van Napoleon overgegeven.

6 april: troonsafstand van Napoleon; Louis XVIII, lid van de Bourbonfamilie, wordt koning

11 april: ondertekening Verdrag van Fontainebleau; Napoleon wordt verbannen naar het mediterrane eiland Elba.

20 april: Napoleon verlaat Fontainebleau; Marie-Louise en zoon worden naar Wenen gebracht

1815

28 februari: Napoleon ontsnapt uit Elba

20 maart-22 juni: de laatste honderd dagen van Napoleon als staatshoofd

18 juni: slag bij Waterloo

16 oktober: Napoleon wordt weggevoerd naar Sint-Helena

1821

5 mei: overlijden van Napoleon te Sint-Helena

14 mei 1800: Napoleon steekt met zijn leger de Alpen over. © Getty Images
21 oktober 1805: slag bij Trafalgar. De Franse vloot wordt bijna totaal vernield. © Getty Images
26 februari 1806: aanvang oprichting Arc de Triomphe. © Getty Images
5-6 juli 1809: slag bij Wagram. Beslissende overwinning op Oostenrijk. © Getty Images
11 april 1814: ondertekening verdrag van Fontainebleau. Napoleon wordt verbannen naar het eiland Elba. © Getty Images
18 juni 1815: slag bij Waterloo. Het doek valt voor de keizer. © Getty Images
5 mei 1821: Napoleon sterft op 51-jarige leeftijd op het eiland Sint-Helena. © Getty Images