1793

19 december: onder leiding van onderofficier Bonaparte veroveren de Fransen de havenstad Toulon op de Engelsen
...

19 december: onder leiding van onderofficier Bonaparte veroveren de Fransen de havenstad Toulon op de Engelsen5 oktober: Napoleon onderdrukt op verzoek van het Directoire de royalistische opstand in Parijs.9 maart: burgerlijk huwelijk met Joséphine10 mei: Slag bij Lodi in Italië15 mei: triomfantelijke intocht te Milaan17 september: Napoleon sticht de Cisalpijnse Republiek in Noord-Italië17 november: slag bij Arcole14 januari: slag bij Rivoli9 maart: Frans leger rukt op naar op Wenen17 oktober: Napoleon onderhandelt en tekent eigenhandig de Vrede van Campo-Formio, waarbij Oostenrijk België afstaat aan Frankrijk10 december: Napoleon keert in triomf terug in Parijs19 mei: vertrek naar Egypte21 juli: slag bij de Piramides; inname van Caïro23 augustus: oproer in Frankrijk; Napoleon keert terug uit Egypte9-10 november: de Brumaire-coup: Napoleon werpt het Directoire omver en richt het Consulaat op.12 december: Napoleon verkozen tot Eerste Consul13 december: Napoleon creëert de Raad van State13 februari: Napoleon richt een nationale bank op, de Banque de France14 mei: Napoleon steekt met zijn leger de Alpen over14 juni: slag bij Marengo; beslissende overwinning op Oostenrijk.30 september: vredes- en handelsverdrag met de Verenigde Staten24 december: Napoleon ontsnapt ternauwernood aan een moordaanslag9 februari: Verdrag van Lunéville met Oostenrijk15 juli: concordaat met het Vaticaan: godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat.4 januari: huwelijk tussen Hortense de Beauharnais en Louis Bonaparte25 maart: Verdrag van Amiens met Engeland; voor het eerst sinds 1792 zijn beide landen in vrede.1 mei: Napoleon hervormt het onderwijs: alle departementen moeten openbare scholen oprichten; sticht rijksuniversiteit en creëert het baccalauréat (eindexamen secundair onderwijs)19 mei: invoering van het Légion d'Honneur25 juni: vredesverdrag met het Ottomaanse Rijk2 augustus: volksstemming benoemt Napoleon tot Eerste Consul voor het leven10 december: Latijn en wiskunde worden belangrijkste vakken in het secundair onderwijs24 december: oprichting van 22 Kamers van Koophandel4 april: creatie van een eenheidsmunt, de franc-germinal, gebruikt in Frankrijk, de Belgische departementen, het Koninkrijk Holland, Noord-Italië en Zwitserland18 mei: Engeland verklaart Frankrijk de oorlog21 maart: introductie van de Code Civil (Code Napoléon); grote modernsiering van het burgerlijk recht; rechtsgelijkheid van alle mensen wordt een basisprincipe 23 september: invoering van Hof van Beroep en Hof van Cassatie4 mei: Senaat benoemt Napoleon tot keizer2 december: Napoleon kroont zichzelf tot keizer in de Notre-Dame19 oktober: slag bij Ulm (overwinning op Oostenrijk)21 oktober: slag bij Trafalgar; de Franse vloot wordt bijna totaal vernietigd2 december: slag bij Austerlitz; overwinning op Rusland en Oostenrijk; Frankrijk domineert Midden-Europa26 februari: aanvang oprichting van de Arc de Triomphe in Parijs30 maart: Napoleon benoemt verscheidene familieleden tot staatshoofd in vazalstaten; Joseph wordt koning van Napels12 juli: Napoleon richt de Confederatie van de Rijn op en sticht zo een eengemaakt Duitsland; het Heilig Roomse Rijk wordt afgeschaft15 september: Pruisen sluit zich aan bij Rusland en Engeland14 oktober: slag bij Jena en Auerstadt; Napoleon verslaat Pruisen21 november: Napoleon voert het continentaal stelsel in: economische blokkade tegen Engeland8 februari: slag bij Eylau (overwinning op Rusland)19 februari: officiële emancipatie van de joden tot volwaardige burgers14 juni: slag bij Friedland, definitieve nederlaag Rusland25 juni: Verdrag van Tilsit maakt Rusland en Frankrijk bondgenoten18 september: Napoleon voert het Rekenhof in, bedoeld om de openbare financiën te controleren2 mei: begin van de Spaanse opstand tegen Franse invloed7 juli: Joseph wordt koning van Spanje nadat Portugal weigert het continentaal stelsel toe te passen; de Spaanse oorlog begint22 mei: eerste nederlaag van Napoleon in de Slag bij Aspern-Essling tegen Oostenrijk5-6 juli: Slag bij Wagram, beslissende overwinning op Oostenrijk14 oktober: Verdrag van Schönbrunn, Oostenrijk verliest belangrijke gebieden en wordt bondgenoot van Frankrijk14 december: bekendmaking van de scheiding tussen Joséphine en Napoleon11 maart: Napoleon huwt Marie-Louise van Oostenrijk20 maart: Napoleons zoon wordt geboren, de 'koning van Rome'Nederlagen van het Franse leger in Spanje29 juni: de Grande Armée valt Rusland binnen4-6 augustus: slag bij Smolensk7 september: slag bij Borodino, Napoleon verslaat het Russische leger ten koste van zware verliezen14 september: inname van Moskou18 oktober: Franse leger verlaat Moskou en trekt terug26-29 november: oversteek van de Berezina; de Grande Armée lijdt kolossale verliezendecember: de restanten van het Franse leger verlaten Rusland2 mei: slag bij Lützen, Napoleon verslaat het Pruisische leger van maarschalk Blücher21-22 mei: slag bij Bautzen, Napoleon verslaat gezamenlijke legers van Rusland en Pruisen26-27 augustus: slag bij Dresden, grote overwinning van Napoleon op gezamenlijke Russische, Pruisische en Oostenrijkse legers16-19 oktober: slag bij Leipzig, nederlaag van Napoleon tegen coalitieleger van Rusland, Pruisen, Oostenrijk, Zweden10-16 februari: Napoleon neemt het met 70.000 manschappen op tegen een coalitieleger van 500.000 man en boekt vier opeenvolgende overwinningen30-31 maart: het Franse leger is te klein om de geallieerden tegen te houden; Parijs wordt in afwezigheid van Napoleon overgegeven.6 april: troonsafstand van Napoleon; Louis XVIII, lid van de Bourbonfamilie, wordt koning11 april: ondertekening Verdrag van Fontainebleau; Napoleon wordt verbannen naar het mediterrane eiland Elba.20 april: Napoleon verlaat Fontainebleau; Marie-Louise en zoon worden naar Wenen gebracht28 februari: Napoleon ontsnapt uit Elba20 maart-22 juni: de laatste honderd dagen van Napoleon als staatshoofd18 juni: slag bij Waterloo16 oktober: Napoleon wordt weggevoerd naar Sint-Helena5 mei: overlijden van Napoleon te Sint-Helena