Sabena. Hij ging de Sabena ne keer redden zie. Op zijn manier, met plompe voeten dwars door de porseleinwinkel. Stuurde zonder de bevoegde minister Rik Daems of voorzitter Fred Chaffart te waarschuwen een eigen bemiddelaar op pad. Dat leverde in een achterkamertje van het hotel Astoria een geheime ontmoeting op tussen hemzelf, Guy Verhofstadt en Swissairbaas Mario Corti. De Belgische premier en vice-premier sloten daar een akkoord dat de Zwitsers van al hun verplichtingen ontsloeg, en hen daarenboven een paar door België betaalde Airbussen cadeau deed. Die demarche kost de Belgische staat een miljard of twintig. Maar dat trok den Baard zich niet aan : hij had Sabena gered. U kent het vervolg.
...

Sabena. Hij ging de Sabena ne keer redden zie. Op zijn manier, met plompe voeten dwars door de porseleinwinkel. Stuurde zonder de bevoegde minister Rik Daems of voorzitter Fred Chaffart te waarschuwen een eigen bemiddelaar op pad. Dat leverde in een achterkamertje van het hotel Astoria een geheime ontmoeting op tussen hemzelf, Guy Verhofstadt en Swissairbaas Mario Corti. De Belgische premier en vice-premier sloten daar een akkoord dat de Zwitsers van al hun verplichtingen ontsloeg, en hen daarenboven een paar door België betaalde Airbussen cadeau deed. Die demarche kost de Belgische staat een miljard of twintig. Maar dat trok den Baard zich niet aan : hij had Sabena gered. U kent het vervolg. Over het aan de kant schuiven van Rudolf Vanmoerkerke bij basketbalclub Oostende zullen wij het niet hebben. Dat die vadermoord zoveel verontwaardigde reacties zou opleveren, had den Baard toch wat verrast. En dus bewoog hij hemel en aarde om Vanmoerkerke het erevoorzitterschap op te dringen en zo zijn eigen gezicht te redden. Maar zijn gezicht is niet te redden, dat bewijzen wij hier elke week. In een paar maanden tijd heeft Vande Lanotte de coach en de voorzitter buitengewerkt en Marijke Schaepelinck, madame Baard, binnen. Het resultaat is navenant. In de Europabeker krijgt Oostende van Jan en alleman een pak rammel. In de competitie verloor het de prestigematch tegen Antwerpen, dat zich door den Baard beroofd zag van zijn sponsor Telindus waarvan we de activiteiten aan de kust met Argusogen zullen volgen. En na de eerste ronde lag de club uit de beker van België.En dus deed den Baard wat hij al lang wenste te doen: hij gooide ook de nieuwe coach eruit. Socialisten hebben zo hun eigen principes over de omgang van werkgevers met werknemers. Die nieuwe coach, eerder dit jaar opvolger van Lucien Van Kersschaever, was Aaron McCarthy, een man van Vanmoerkerke. Den Baard dankte hem af uitgerekend twee dagen vóór hij, vorige zaterdag, ten eigen bate Vanmoerkerke een officiële huldiging opdrong. Alles is nu klaar voor de komst van zijn Duitse stroman Dirk Bauermann, in Oostende al Dirk Baardmann genoemd, die toevallig ook vorige week werd ontslagen bij zijn Griekse club.Vande Lanotte heeft inmiddels Robert Van de Walle ingehuurd voor de mentale begeleiding. Een jaar of zes geleden deed Sporting Lokeren hetzelfde. Robert verzamelde de spelers in een sporthal, en liet hen oefeningen doen die zo typisch zijn voor de managerstrainingen waaraan grote bedrijven graag veel geld verspillen. De voetballers moesten per twee gaan staan, opspringen, in de lucht met de borstkassen tegen elkaar beuken en dan luidkeels 'Woe !!' roepen.Wij hebben de eerstvolgende match van Lokeren gezien. Na tien minuten sprongen de keeper en de libero met de borstkassen tegen elkaar en vielen beiden omver, zodat de spits van de tegenpartij de bal in het lege doel kon tikken. Toen riep het hele stadion 'Woe !!'. Lokeren is dat jaar gedegradeerd.Maar laten we niet te veel uitweiden over de sport. Evenmin over de lotgevallen van Frank Verstraeten, het nieuwe vriendje van den Baard, die vanzelfsprekend ook werd verzocht om bij te dragen in de bouw van de nieuwe Minister V. Arena. Wij hebben ons laten influisteren dat de Raad van State een onderzoek was gestart naar de Zillion Beach in Oostende. Die is gehuisvest in een beschermde loods, maar desondanks had Verstraeten een paar muren en een plafond laten uitbreken. Dat moest het naakte danseressen mogelijk maken om vanuit de lucht midden op de dansvloer neer te ploffen, met een parachute om en vijftien brandende staven vuurwerk in hun blote kont. De ideeën van de Frank zijn soms een tikje extravagant, maar eerlijk is eerlijk: in de Zillion was altijd iets te beleven. Wat dat betreft is er een grote gelijkenis met café Genenhoek in Oud-Heverlee, het clublokaal van de Zwarte Duivels. Het verschil is dat niemand het in zijn hoofd moet halen om blonde Sonja een brandende fusee in haar achterste te steken. Een gewone ook niet trouwens. 'Ze heeft elders vuurwerk genoeg', fluisteren de vaste klanten wel eens met een besmuikt lachje tot elkaar. Enfin, dat onderzoek van de Raad van State is stilgelegd. Honni soit qui mal enzovoort. Komen we nu bij de begroting. 'Een begroting in evenwicht', pochte de premier begin oktober, en de meeste journalisten namen dat over. Wij wachten met onze conclusies liever tot onze chef-economie en de collega's van Trends de cijfers hebben bekeken. Vernietigend! Allebei. Die begroting is zo min in evenwicht als u en ik. Onze chef-economie: 'Een banale crisisbegroting, enkel sluitend dankzij de lokale overheden en het overschot in de sociale zekerheid. De staatsschuld blijft gigantisch en dat ze procentueel een beetje is gezakt, komt alleen omdat het bbp is gestegen.''Magisch realisme', schimpte Johan Van Overtveldt in Trends. Sinds Van Overtveldt niet meer op Fons Verplaetse en het rapport van de Nationale Bank kan kappen, heeft hij in den Baard en wat die de begroting noemt een bevredigend alternatief gevonden. De primaire uitgaven zullen volgend jaar met 2,6 procent stijgen, en niet met 0,5 zoals de regering beweert. Alstublieft. Den Baard praat dit grove staaltje valse boekhouding goed door te beweren dat er nog 'technische verschuivingen' tussen de begrotingen van 2001 en 2002 moeten gebeuren. Eenvoudiger gezegd: hij zal, de traditie in zijn partij getrouw, de cijfers wel doen kloppen. Is het geen schande dat uitgerekend iemand met zulke lage morele standaards als eerste buitenstaander prinses Elisabeth heeft mogen vasthouden? Als Laken niet beter oplet, komt dat kind niet zonder trauma uit haar eerste levensdagen. Koen Meulenaere