Deconick is aangesteld als voorzitter van het Hof van Cassatie. Daarmee is ze de ...

Deconick is aangesteld als voorzitter van het Hof van Cassatie. Daarmee is ze de eerste vrouw die het machtige rechtscollege leidt. In haar aanvaardingstoespraak beklemtoonde Deconinck het belang van een betere samenwerking tussen de gerechtelijke instellingen. Op dezelfde zitting werd ook de nieuwe procureur- generaal André Henkes benoemd. Die wees nog maar eens op de onderfinanciering van justitie.