In het pr-discours waarmee Europees commissaris voor Fiscaliteit en Douane Laszlo Kovacs zijn ontwerprichtlijn voorstelt, heet het vooral te gaan om een zet tegen georganiseerde criminele netwerken. Die misbruiken systematisch de mazen van het net en dus moeten die mazen kleiner. De Europese Commissie wil daarom de informatiestromen tussen de fiscale diensten van de lidstaten vergemakkelijken.
...

In het pr-discours waarmee Europees commissaris voor Fiscaliteit en Douane Laszlo Kovacs zijn ontwerprichtlijn voorstelt, heet het vooral te gaan om een zet tegen georganiseerde criminele netwerken. Die misbruiken systematisch de mazen van het net en dus moeten die mazen kleiner. De Europese Commissie wil daarom de informatiestromen tussen de fiscale diensten van de lidstaten vergemakkelijken. Volgens Koen Van Duyse, partner in het bekende fiscale advocatenkantoor Tiberghien, gaat het om verregaande maatregelen: 'Ten eerste, wegens het toepassingsgebied. Deze richtlijn mikt op fiscale én op sociale fraude, dus ook op ontdoken sociale bijdragen. Ten tweede, wegens de reikwijdte van de voorgestelde samenwerkingsmaatregelen. Deze richtlijn pakt heus niet alleen de zware criminelen aan. Het gaat over alle gelden die aan de fiscus onttrokken worden.' Lidstaten zouden elkaar voortaan bijvoorbeeld kunnen vragen een administratief onderzoek op te starten, en daar moet dan binnen bepaalde termijnen aan voldaan worden. Voor bepaalde categorieën van inkomsten zou er automatische gegevensuitwisseling komen. Ronduit revolutionair vindt Van Duyse dat fiscale ambtenaren in een andere lidstaat zouden kunnen deelnemen aan een administratief onderzoek en aanwezig zijn bij de uitvoering van controles. En ook dat voortaan op internationaal niveau gecoördineerde en gelijktijdige controleacties mogelijk worden. Een cruciaal element in de richtlijn is dat landen waar nog een bankgeheim bestaat, zoals Oostenrijk, Luxemburg en tot op zekere hoogte ook België, voortaan niet langer dat bankgeheim zouden mogen inroepen om de gevraagde gegevens te weigeren. In die zin is het voorstel een regelrechte aanval op het bankgeheim in die landen en mag er uit die hoek ook de meeste tegenwind worden verwacht. Oostenrijk heeft al gezegd dat het tegen is, Luxemburg is wel bereid om te praten. België wil zijn 'discretieplicht' geen bankgeheim noemen - hoewel het voorstel uiteraard ook die discretieplicht (over buitenlandse cliënten) sterk zal kortwieken. Het voorstel kan pas echt een richtlijn worden als alle landen het goedkeuren. Maar Oostenrijk komt ongetwijfeld zwaar onder druk te staan. Van Duyse: 'Er is een internationaal aanvaarde trend om de fraude aan te pakken. Dit voorstel kan misschien een tijd vertraagd worden. Maar niet tot in de eeuwigheid. Dit is eigenlijk een logische stap, na de spaargeldrichtlijn van een paar jaar terug.' Die spaargeldrichtlijn maakte al dat Belgen met vastrentende effecten in Luxemburg over twee jaar 35 procent voorheffing zullen betalen op hun rente. Dat is duur, maar het is nog altijd een manier om het kapitaal aan de ogen van de Belgische fiscus te onttrekken. Als de nieuwe richtlijn het haalt, staan die Belgen met de billen bloot. Luc Baltussen