KATHLEEN MARTINEZ WEET CLEOPATRA LIGGEN

Waar de laatste koningin van het Oude Egypte, Cleopatra, en haar geliefde, de Romeinse veldheer Marcus Antonius, in 30 voor Christus door hun overwinnaar keizer Agustus samen werden begraven, is een mysterie dat velen al eeuwen bezighoudt. En volgens de jonge archeologe Kathleen Martinez uit de Dominicaanse Republiek is de oplossing van dat raadsel nabij. Marti- nez is ervan overtuigd dat Cleopatra in Abusir in Egypte ligt. Daar is ze al drie jaar aan de slag op drie sites rond de 2000 jaar oude Taposiris Magnatempel, waaronder haar team met radars tunnels ontdekten. Die zouden naar de tom...

Waar de laatste koningin van het Oude Egypte, Cleopatra, en haar geliefde, de Romeinse veldheer Marcus Antonius, in 30 voor Christus door hun overwinnaar keizer Agustus samen werden begraven, is een mysterie dat velen al eeuwen bezighoudt. En volgens de jonge archeologe Kathleen Martinez uit de Dominicaanse Republiek is de oplossing van dat raadsel nabij. Marti- nez is ervan overtuigd dat Cleopatra in Abusir in Egypte ligt. Daar is ze al drie jaar aan de slag op drie sites rond de 2000 jaar oude Taposiris Magnatempel, waaronder haar team met radars tunnels ontdekten. Die zouden naar de tombe van het veelbesproken koppel moeten leiden. Ook Egyptes Hoge Raad voor Oudheden is overtuigd dat het raak zal zijn, maar een vertraging voor 'de vondst van de eeuw' dreigt nog uit onverwachte hoek. De Egyptische president Hosni Mubarak heeft zijn zomerresidentie vlak bij de sites, en om veiligheidsredenen mag niemand van mei tot november in die zone komen. De Belgische mijnenveger M921 Lobelia staat sinds afgelopen week onder het commando van luitenant-ter-zee eerste klas Pascale Van Leeuwen (36). Ze is de eerste vrouw die het tot commandant brengt binnen de Belgische marine. 'Een historische gebeurtenis', noemt de nieuwe commandant het in de krant De Standaard. 'Al komt die redelijk laat.' Ze merkt ook op dat ze bij de marine nooit heeft hoeven te vechten voor gelijk loon. Van Leeuwen, wier vader commandant van een mijnenjager was, krijgt de leiding over meer dan veertig bemanningsleden. In Anchorage (Alaska) zijn Aboriginals, Inuït en andere inheemse volkeren uit tachtig verschillende landen een eerste keer samengekomen om na te denken over een gemeenschappelijk standpunt in het klimaatdebat. De top werd voorgezeten door Patricia Cochran, het hoofd van de Inuit Circumpolar Conference. Cochran stelde dat de inheemse volkeren het minste hebben bijgedragen tot de globale problemen die de klimaatverandering veroorzaken, en er nu toch de grootste gevolgen van dragen. Veel deelnemers benadrukten hoe ze zich moeten aanpassen door smeltend ijs of stormen. Daarom vinden de inheemsen dat ze op z'n minst een even sterke stem horen te krijgen als de nationale overheden in de onderhandelingen over een opvolger van het Kyotoprotocol. Honderd is de Italiaanse professor Rita Levi-Montalcini geworden, en dat maakt haar tot de oudste nog levende Nobelprijswinnares. De neurologe en biologe deelde in 1986 de Nobelprijs voor de Geneeskunde met Stanley Cohen, voor de ontdekking van de 'Nerve Growth Factor'. Vandaag werkt ze ondanks haar respectabele leeftijd nog elke dag in haar zelf gestichte European Brain Research Institute, en schrijft ze aan een nieuw boek over de werking van onze hersenen. Levi-Montalcini geniet ook in eigen land, waar ze sinds 2001 senator voor het leven is, veel gezag. Zo zorgde ze er volgens de BBC in 2004 eigenhandig voor dat de evolutieleer niet uit de Italiaanse scholen verdween, zoals de onderwijsminister toen wou. Thomas Verbeke