Ann Dunwoody Wordt viersterren-generaal

President George W. Bush heeft bij het Amerikaanse leger luitenant-generaal Ann Dunwoody voorgedragen als viersterrengeneraal. In de VS is dat de hoogste rang die een militair kan bereiken, en er zijn slechts elf actieve generaals die vier sterren dragen. Dunwoody is de eerste vrouw in de geschiedenis die deze rang zal ontvangen. Enkel de Senaat moet nu nog de benoeming van de New Yorkse goedkeuren. Vrouwen zijn in de VS door de wet uitgesloten van gevechtsfuncties, en in het Amerikaanse leger zijn het net militairen uit de gevechtseenheden die de hoogste rangen behalen. Dunwoody breekt met die traditie, maar minister van Defensie Robert Gates stelde dat 'haar 33 jaar dienst, waarin ze...

President George W. Bush heeft bij het Amerikaanse leger luitenant-generaal Ann Dunwoody voorgedragen als viersterrengeneraal. In de VS is dat de hoogste rang die een militair kan bereiken, en er zijn slechts elf actieve generaals die vier sterren dragen. Dunwoody is de eerste vrouw in de geschiedenis die deze rang zal ontvangen. Enkel de Senaat moet nu nog de benoeming van de New Yorkse goedkeuren. Vrouwen zijn in de VS door de wet uitgesloten van gevechtsfuncties, en in het Amerikaanse leger zijn het net militairen uit de gevechtseenheden die de hoogste rangen behalen. Dunwoody breekt met die traditie, maar minister van Defensie Robert Gates stelde dat 'haar 33 jaar dienst, waarin ze uitblonk in buitengewoon leiderschap en toewijding, haar uitzonderlijk geschikt maken voor deze positie'. Na haar benoeming zal ze aan het hoofd komen van de Army Materiel Command, die verantwoordelijk is voor de uitrusting en bewapening vande Amerikaanse soldaten. Op 12 september 2007 werd de jonge Hagar L. bij een zitting van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) uit de rechtszaal gezet omdat ze een hoofddoek droeg, waarna ook haar advocaat de zaal verliet. L. was er aanwezig als een van de burgerlijke partijen in de zaak rond de dood van haar broer, die in 2006 in het hoofd werd geschoten door de ex van zijn vriendin. Omdat al haar beroepsmogelijkheden in België opgebruikt zijn, trekken Hagar L. en haar advocaat nu naar het Europees Hof voorde Rechten van de Mens in Straatsburg om haar verwijdering uit de rechtszaal aan te kaarten. Ze hadden dat eerder willen doen bij het Hof van Cassatie, maar dat oordeelde vorige woensdag dat het arrest van de KI niet wettelijk was en dat de bewuste zitting bijgevolg niet had moeten plaatsvinden. Dus deed het incident rond de hoofddoek voor het Hof ook niet meer ter zake. Sinds vijf jaar kunnen meerderjarige patiënten in ons land hun arts om euthanasie vragen als ze zich in een medisch uitzichtloze situatie bevinden. Maar volgens het Levenseinde Informatieforum (Leif) bestaat er nog te veel onduidelijkheid over levensbeëindiging en palliatieve zorgen. Daarom deed Leif-arts Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, een oproep in de krant De Standaard om ook een commissie palliatieve zorg op te richten, naar analogie van de bestaande federale commissie euthanasie die Distelmans voorzit. Volgens Leif zal het belang van palliatieve zorg de komende jaren alleen maar toenemen voor de langer levende bevolking. Door de verwarring met euthanasie schakelen betrokkenen vandaag te laat een palliatief team in. In Spanje is met brede steun een resolutie door het parlement geraakt die de mensenrechten ook wil doen gelden voor grote apen. Dat moet een nationale wet opleveren die bijvoorbeeld gorilla's en chimpansees onder meer het recht op leven geeft, op vrijheid en op niet gemarteld worden. Een stevige overwinning voor Pedro Pozas, de Spaanse directeur van het Great Apes Project dat in 1993 werd opgestart door onder meer de Australische filosoof Peter Singer. Volgens de verdedigers van het project moeten apen dezelfde rechten krijgen als mensen, omdat ze genetisch onze dichtste verwanten zijn en ook emoties kunnen vertonen. Binnen het jaar zou het in Spanje onmogelijk moeten worden om experimenten te doen op apen, of ze op te voeren in circussen of in reclamefilmpjes. Grote apen in een zoo houden, mag tot nader orderwel nog. Thomas Verbeke