ANNEMIE TURTELBOOM WIL PUNTENSYSTEEM VOOR ASIELZOEKERS

De langverwachte circulaire van minister van Migratie en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open VLD) over de criteria voor regularisatie van asielzoekers is er nog niet, en toch veroorzaakt hij al heel wat ophef. In de krant La Libre Belgique lekte immers uit hoe de minister dat wil aanpakken. Alleen wie al twee jaar legaal in ons land verblijft, maakt kans op een regularisatie. Vervolgens heeft Turtelboom een puntensysteem uitgewerkt, waarop asielzoekers zeventig punten moeten halen om geregulariseerd te kunnen worden. Een job levert de meeste punten op: dertig voor een gewoon beroep, veertig voor een knelpuntberoep. Tenminste, als het niet om zwartwerk gaat. Met taalk...

De langverwachte circulaire van minister van Migratie en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open VLD) over de criteria voor regularisatie van asielzoekers is er nog niet, en toch veroorzaakt hij al heel wat ophef. In de krant La Libre Belgique lekte immers uit hoe de minister dat wil aanpakken. Alleen wie al twee jaar legaal in ons land verblijft, maakt kans op een regularisatie. Vervolgens heeft Turtelboom een puntensysteem uitgewerkt, waarop asielzoekers zeventig punten moeten halen om geregulariseerd te kunnen worden. Een job levert de meeste punten op: dertig voor een gewoon beroep, veertig voor een knelpuntberoep. Tenminste, als het niet om zwartwerk gaat. Met taalkennis en sociaalcultureel engagement vergaar je telkens twintig punten, en voor kinderen op school krijgt een asielzoeker nog tien punten. Het voorstel van Turtelboom kon op weinig enthousiasme rekenen bij coalitiepartners CDH, PS en CD&V, die benadrukken dat er nog veel aanpassingen aan het plan nodig zullen zijn. Paus Benedictus XVI heeft priester Philip Dickmans (45) benoemd tot nieuwe bisschop van het Braziliaanse katholieke bisdom Miracema do Tocantins. De 45-jarige Limburger is er volgens Kerknet.be al sinds 1996 als uitgezonden priester aan de slag. Dickmans is opgeleid aan het Groot- seminarie van Hasselt, maar kreeg de smaak van het zendingswerk te pakken tijdens een zes maanden durende stage in Rwanda. In 1990 werd hij eerst nog kapelaan in Genk, zes jaar later vertrok hij naar Palmas. In die regio in hartje Brazilië was in 1981 het bisdom Miracema do Tocantins gesticht. Het is in oppervlakte groter dan België en er wonen 193.194 mensen, van wie 140.350 katholieken. Dickmans volgt er Joao Jose Burke op, die twee jaar geleden overleed. In een toespraak aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam heeft de Nederlandse oud-minister Ben Bot ervoor gepleit om de Europese Unie nog verder uit te breiden. Dat is opmerkelijk omdat veel critici gewagen van uitbreidingsmoeheid nu de EU 27 landen telt, en er met bijvoorbeeld Turkije nog enkele heikele toetredingskwesties voor de deur staan. Bovendien was Bot als minister altijd erg terughoudend over een verdere uitbreiding van de Unie. Maar vandaag kan hij vrij spreken. Hij vindt dat de toetreding van onder meer Marokko, Algerije en Tunesië tot de mogelijkheden moet behoren. 'Als we echt menen dat de EU een gemeenschap van waarden en normen is, en niet in de eerste plaats een geografisch min of meer duidelijk afgebakend continent, dan kan het alleen maar een voordeel zijn als steeds meer landen volgens diezelfde normen en waarden handelen', zei de gewezen CDA-minister in Rotterdam. De studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (Skepp) heeft zijn 'Zesde vijs' dit jaar geschonken aan VRT-reporter Jan Van Langendonck. Die prijs gaat jaarlijks naar iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale. Van Langendonck krijgt de vijs voor zijn bijdragen in het Radio 1-programma Peeters & Pichal, waarin hij de 'helderziende' Maria Duval ontmaskerde. Duval is in advertenties al jaren het gezicht van een internationale handel in geluksvoorspellingen, maar niemand leek haar ooit ontmoet te hebben. Van Langendonck vond gedupeerden van de waarzegster, spoorde de bedrijven achter haar op en wist haar uiteindelijk te strikken voor een interview, dat in Koppen en op Radio1 werd uitgezonden. Thomas Verbeke