Een zwarte doos in de wagen? In de Verenigde Staten bestaat het al. Niet om te achterhalen wat de oorzaak van een ongeval was, wel om het aantal afgelegde kilometers en de route te registreren. Corona Direct, een dochtermaatschappij van bankgroep Dexia, wil als eerste verzekeraar in België zwarte dozen in auto's installeren om zo de premie van een autoverzekering te berekenen. De zwarte doos registreert hoeveel kilometers je aflegt, een belangrijke graadmeter voor het bepalen van het ongevallenrisico.
...

Een zwarte doos in de wagen? In de Verenigde Staten bestaat het al. Niet om te achterhalen wat de oorzaak van een ongeval was, wel om het aantal afgelegde kilometers en de route te registreren. Corona Direct, een dochtermaatschappij van bankgroep Dexia, wil als eerste verzekeraar in België zwarte dozen in auto's installeren om zo de premie van een autoverzekering te berekenen. De zwarte doos registreert hoeveel kilometers je aflegt, een belangrijke graadmeter voor het bepalen van het ongevallenrisico. De 'kilometerverzekering', vooral bekend onder de naam ' Pay As You Drive', bestaat al enkele jaren. Wie minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt, kan bij sommige verzekeraars een goedkopere polis krijgen. Met een zwarte doos kan die flexibele verzekering verder worden afgesteld op maat van de klant. Men kan immers veel meer gegevens registreren dan enkel het aantal kilometers. Bijvoorbeeld ook wáár je rijdt. Op de Brusselse Ring is het ongevalrisico groter, dus betaal je meer als je daar vaak rijdt. Of het tijdstip waarop je rijdt. Op zondagmiddag is er minder verkeer dan tijdens de spits en loop je minder risico op ongevallen. Of de snelheid. Rij je 150 op de snelweg of 70 km/u in een zone-30, dan ben je een gevaar op de weg. Interessante gegevens voor een verzekeringsmaatschappij. 'De technologie daarvoor staat op punt', vertelt Marc Schepers, mobiliteitsdeskundige bij TRITEL. 'De zwarte doos is perfect in staat om je rijgedrag te registreren: hoe en wanneer je accelereert en remt, wanneer je je knipperlicht aanzet, of je een snelheidsovertreding begaat, of je je gordel draagt. Aan de hand van gps-technologie kan je wagen worden gelokaliseerd: op een autosnelweg, een gewestweg, een zone-30...' Het toetsen van de rijsnelheid gebeurt aan de hand van een zogenaamde snelheidskaart, die het wegennet opdeelt in functie van de toegelaten snelheid. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) heeft enige tijd geleden de opdracht gegeven om de nodige informatie daarvoor te verzamelen, maar dat loopt niet van een leien dakje. Marc Schepers: 'De inventarisatie van de snelheidssignalisatie langs de gewestwegen en lokale wegen loopt via heel wat hindernissen. Men wil voor het onderhoud van de inventaris een geïnformatiseerd systeem opzetten om lokale overheden zelfstandig de signalisatie te laten beheren en laten registreren in een centrale databank. Maar ik betwijfel of de reactiesnelheid van lokale besturen van dien aard zal zijn om steeds een up-to-date snelheidskaart te kunnen aanbieden. Bovendien denk ik dat de technologie dit systeem gaat inhalen. De nieuwe BMW7 en Opel Insignia hebben al camera's aan boord die de snelheidssignalisatie langs de weg registreren en daarvan feedback geven. Laten we even in de toekomst kijken: als binnen vijf of tien jaar alle wagens zijn uitgerust met dit systeem, dan kan de snelheidskaart worden gevoed door alle wagens die rondrijden. Dan hebben we de input van de lokale besturen niet meer nodig.' In het Verenigd Koninkrijk, Italië en andere landen is Pay As You Drive een succes. Marc Schepers: 'Bestuurders worden gestimuleerd om veiliger te rijden en de wagen wat vaker aan de kant te laten staan. Hoe minder ze rijden, hoe minder ze betalen. Het systeem staat nog in zijn kinderschoenen. Mogelijkheden? Hoe men versnelt en remt, bepaalt mee het verbruik en dus ook de milieuvervuiling. Dat is een bekommernis van de verzekeringssector én van het beleid. Verzekeraars en overheid kunnen in deze partners zijn.' Het zal echter niet eenvoudig worden om alle gegevens te verwerken. 'Wat in de zwarte doos opgeslagen wordt, dat is een Himalaya aan data. De opslag en verwerking kost een fortuin. Daarom is het voor verzekeringsmaatschappijen misschien niet lucratief om met zwarte dozen te werken.' Een andere zorg is de bescherming van de privacy: hebben verzekeringsmaatschappijen (en anderen) het recht om het doen en laten van hun klanten op de voet te volgen? Marc Schepers: 'De K.U.Leuven heeft een technologie ontwikkeld die de data in de zwarte doos codeert en enkel de strikt noodzakelijke informatie naar een verzekeraar doorstuurt. Een mogelijke oplossing. De manier waarop met privacy wordt omgesprongen, varieert trouwens van land tot land. In de Verenigde Staten kunnen ouders het rijgedrag van hun kinderen volgen via een verklikker. In de Verenigde Arabische Emitraten krijg je na een snelheidsovertreding, geregistreerd door een zwarte doos, meteen een waarschuwing in de wagen. Bega je opnieuw een overtreding, dan krijg je een meer dwingende aanmaning. Bij een derde overtreding wordt er een fiks bedrag als boete van je rekening gehaald.' door bart vandormael