Mario Danneels, de auteur die jaren geleden het bestaan van de buitenechtelijke dochter van koning Albert onthulde, heeft nog eens van zich laten spreken. Naar aanleiding van zijn nieuwe kinderboek De koning in zijn blootje, vertelde hij in een interview met Gazet van Antwerpen dat onze vorst pogingen heeft ondernomen om niet zijn zoon Filip, maar zijn dochter Astrid op de troon te krijgen. Volgens Danneels vroeg Albe...

Mario Danneels, de auteur die jaren geleden het bestaan van de buitenechtelijke dochter van koning Albert onthulde, heeft nog eens van zich laten spreken. Naar aanleiding van zijn nieuwe kinderboek De koning in zijn blootje, vertelde hij in een interview met Gazet van Antwerpen dat onze vorst pogingen heeft ondernomen om niet zijn zoon Filip, maar zijn dochter Astrid op de troon te krijgen. Volgens Danneels vroeg Albert aan het kernkabinet van de eerste regering-Verhofstadt om Astrid regentes te laten worden totdat Elisabeth, de oudste dochter van kroonprins Filip, meerderjarig zou zijn. Mark Van den Wijngaert, hoogleraar geschiedenis aan de K.U. Brussel en kenner van de Belgische monarchie, vraagt zich echter af waar Danneels zijn informatie haalt. 'Het scenario dat hij schetst, is erg fantaisistisch. Met dat ene zinnetje in een interview is hij er vooral in geslaagd om alle aandacht naar zijn pas verschenen boek te trekken. Ik twijfel aan zijn bronnen. Het kan best zijn dat iemand uit de verre omgeving van het koningshuis hem dat verteld heeft, maar als hij die informatie gecheckt had, dan zou hij geweten hebben dat ze bijzonder onwaarschijnlijk is.' Van den Wijngaert schetst de gang van zaken die zou plaatsvinden als de politiek ingegaan zou zijn op het verzoek van Albert. 'Eerst zou hij natuurlijk zelf moeten aftreden. Aangezien zijn oudste zoon Filip hem dan opvolgt, zou die vervolgens aan de troon moeten verzaken. De volgende in lijn zijn dan zijn eigen kinderen. Astrid is dan nog steeds niet aan de beurt.' Omdat prinses Elisabeth nog te jong is, zou dan een regent of een regentes moeten worden aangesteld. 'Maar dat moet wel allemaal goedgekeurd worden door het parlement', zegt Van den Wijngaert. 'Ik heb daarover de voorbije jaren uit politieke hoek geen geruchten opgevangen.' En wat als Albert een dergelijk ideetje nu gewoon eens heeft opgeworpen, zonder al te veel na te denken over de hele procedure. 'Als hij dat ooit gezegd had, dan zou het allang uitgelekt zijn', zegt Van den Wijngaert. 'Voor de grillen van de koning zal de politiek de grondwet niet wijzigen. Maak je bovendien geen illusies over Astrid. Ze kan dan wel beter met mensen omgaan dan haar oudere broer, haar dossierkennis en haar inzicht zijn onvoldoende.' Hannes Cattebeke