Bij gebrek aan levende modellen schilderde Vincent van Gogh een jaar voor zijn dood De maaier naar een prent van Jean-François Millet. Een reproductie van het schilderijtje hing in de woning van de familie Borghouts in Kapellen. Dochter Karen (°1959) trof het in 2012 halfverkoold aan, verteerd door de vlammen die het hele huis in de as hadden gelegd. Ze maakte er een foto van en bracht die onder in de diepzwarte reeks The House (2014), met alle andere beelden van de geblakerde interieurs en de spullen die de beschadigde sporen van haar jeugd bevatten. Heiligenbeeldjes, potjes en pannen, kandelaren en olielampen herschikte ze tot een geblakerd stilleven.
...

Bij gebrek aan levende modellen schilderde Vincent van Gogh een jaar voor zijn dood De maaier naar een prent van Jean-François Millet. Een reproductie van het schilderijtje hing in de woning van de familie Borghouts in Kapellen. Dochter Karen (°1959) trof het in 2012 halfverkoold aan, verteerd door de vlammen die het hele huis in de as hadden gelegd. Ze maakte er een foto van en bracht die onder in de diepzwarte reeks The House (2014), met alle andere beelden van de geblakerde interieurs en de spullen die de beschadigde sporen van haar jeugd bevatten. Heiligenbeeldjes, potjes en pannen, kandelaren en olielampen herschikte ze tot een geblakerd stilleven. De schokkende ervaring maakte dat de herinnering aan de ramp bleef doorzeuren. Ze bleek echter ook de kiemen te bevatten van iets moois. Denkend aan Van Gogh wilde Borghouts al de locaties waar hij tijdens zijn korte leven had gewerkt, bezoeken en fotograferen. Ze spoorde zijn stillevens op in de musea ('om de juiste kleuren te onthouden'). Ze nam geen foto's van de schilderijen maar van de reconstructies in drie dimensies die ze er zelf van maakte. Met het beste materiaal uit dat alles stoffeerde ze het boek Vincent was here. Een selectie stillevens hangt tijdelijk aan de wanden van het kleine Antwerpse kunstkabinet De Rossaert, ooit een winkel van zeemanspetten. De reconstructie hield in dat Borghouts zo veel mogelijk dezelfde gebruiksvoorwerpen, boeken, vruchten en bloemen bijeenbracht als Van Gogh en ze rangschikte zoals hij had gedaan. Ook de achtergronden en de kleuren moesten die van het origineel trouw weergeven. Wanneer ze die niet kon vinden, nam ze zelf het penseel ter hand om een papieren achtergrond of ondergrond te schilderen in de juiste kleur, en om sommige objecten met discrete verftoetsen bij te werken. Pas dan kon ze aan fotograferen denken. 'Soms was het onmogelijk om het stilleven te maken zoals op het schilderij', legt ze uit. Dat was met name het geval voor een Vaas met korenbloemen en klaprozen. 'Hiervoor moest ik eerst uitzoeken hoe je klaprozen in een vaas kunt zetten, want de blaadjes vallen er meteen af. Daar ben ik in geslaagd door ze te plukken als ze nog in knop waren. De volgende dag kon ik ze dan fotograferen. Ik kon er niet zo veel bij elkaar zetten als op het schilderij, dus bij deze foto heb ik wel wat klaprozen digitaal gekopieerd en bijgevoegd.' Voor de weergave van de donkere stillevens met dieptewerking uit Vincents vroege, Brabantse tijd, gebruikte Borghouts een belichting in clair-obscur. De reconstructies van de stralende, eerder vlakke bloemstukken, gemaakt in zijn 'atelier van het Zuiden', voorzag ze van een egaal flitslicht. Borghouts neemt haar foto's met een digitale camera, en ontwikkelt ze in Lightroom, haar 'digitale donkere kamer'. Het grafische programma van Photoshop stelt haar ook in staat om voorwerpen lichtjes te vervormen: hoe anders had ze de scheve kruiken en de kromme fles in Vincents Stilleven met kruiken accuraat kunnen weergeven? Een pot met Zonnebloemen maakte ze een beetje breder. 'Ik heb schilderkunst gestudeerd en lang beoefend. Werken met de computer is een soort schilderen geworden, al is het resultaat wel minder tactiel dan een echt schilderij. Het resultaat heeft meer met de reproductie van een schilderij te maken.' Haar eerste liefde ging per slot van rekening uit naar een reproductie van een schilderij, gekopieerd naar een prent: De maaier van Vincent van Gogh, die ze beschadigd terugvond. Misschien probeerde ze met de reconstructie van zijn stillevens onbewust ook een jeugdherinnering te herstellen.