Hij kleurde de jaren 60 en 70 met een boel originele invallen. Ze pasten bij de geest van vrijbuiterij in de beeldende kunst van die tijd. Popart en nouveau réalisme, minimal en concept art, neodada: er waren nieuwe stromingen zat om bij aan te leunen. Als hij er zich maar op tijd en stond vrolijk over kon maken. Zijn poëtische aspiraties leefde hij al vlak na de Tweede Wereldoorlog uit als secretaris van een Brusselse groepering revolutionaire surrealisten, waar hij René Magritte leerde kennen - een grote inspiratiebron. In de volksverbeelding blijft Marcel Broodthaers (1924-1976) voortleven vanwege de mosselpotten die hij als kunstvoorwerpen codeerde, en misschien ook door zijn beruchte bekentenis dat hij op zijn veertigste eindelijk eens i...