Het heeft een poos geduurd maar de Hollandse schilderijen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) kunnen opnieuw worden getoond in een volwaardige vleugel, opgefrist en alles. Tijdens de lange wachttijd kregen tal van stukken ook een oplapbeurt. De vreugde om de heropening wordt luister bijgezet door de tijdelijke expositie van het grote portret van de welvarende familie Van Campen door Frans Hals (1625), althans van drie van de vier fragmenten uit het oorspronkelijke schilderij.
...