We prikkelen of worden geprikkeld, dus we bestaan. Zoiets? Op een wand in het museum staat geschreven: 'De psychologische fundering waarop de grootstedelijke individualiteit is gebouwd, is de intensivering van het emotionele leven door de snelle en aanhoudende afwisseling van externe en innerlijke stimuli.' Zo sprak de Duitse socioloog Georg Simmel in 1903. Hij stelde zijn diagnose op een moment in de geschiedenis waarop een algemeen onbehagen de kop opstak over de overmaat aan prikkels in explosief groeiende metropolen als Berlijn, Londen of Parijs. Het moderne levensritme bracht ook een toename mee van burgers die zich onrustig, ja zelfs zenuwziek voelden worden.
...