In de afgedankte industriële wasserij Goossens in Antwerpen-Berchem werken de mensen van kunsthal Extra City met 'kunst die ons doet nadenken over actuele thema's in de stad van vandaag'. Ze stimuleren er 'nieuwe verbindingen tussen hedendaagse kunst, onderzoekers en stadsbewoners'. Nu bekijken ze zelfs de teloorgang van de 'natiestaten' en de opkomst van 'extra staten' - 'machtsformaties in de vorm van politieke ideologieën, multinationals en "boven-statelijke" structuren. Dat gebeurt in een grote expo met installaties die gebruik maken van foto's, video, sculptuur en ruimtelijke elementen. Nodigt het thema uit om abstracte betogen op te zetten, dan blijken de deelnemende onderzoekskunstenaars individuele, hoogst intrigerende casussen...