JA

De NMO en NIO zijn omroepstichtingen zonder leden, geen omroepverenigingen. Net als andere zendgemachtigden, joodse of katholieke bijvoorbeeld, krijgen ze wat zendtijd op zondag die ze vullen met levensbeschouwelijke programma's. Ons initiatief is van een andere orde. Als omroepvereniging hebben we leden nodig en ambiëren we om te kunnen uitzenden in primetime. Op Nederland 1, 2 en 3. Net als Vara, Tros of VPRO bijvoorbeeld. In Nederland wonen een miljoen moslims die, hoewel ze niet allemaal gelovig zijn, wortelen in eenzelfde traditie. Het zijn Nederlanders met een affiniteit met de islam. Die 'nieuwe' identiteit, waaruit bestaat die precies? Hoe geven ze die vorm, politiek, cultureel, artistiek? Op die vragen, op dit moment volstrekt onderbelicht, willen wij een antwoord geven.
...

De NMO en NIO zijn omroepstichtingen zonder leden, geen omroepverenigingen. Net als andere zendgemachtigden, joodse of katholieke bijvoorbeeld, krijgen ze wat zendtijd op zondag die ze vullen met levensbeschouwelijke programma's. Ons initiatief is van een andere orde. Als omroepvereniging hebben we leden nodig en ambiëren we om te kunnen uitzenden in primetime. Op Nederland 1, 2 en 3. Net als Vara, Tros of VPRO bijvoorbeeld. In Nederland wonen een miljoen moslims die, hoewel ze niet allemaal gelovig zijn, wortelen in eenzelfde traditie. Het zijn Nederlanders met een affiniteit met de islam. Die 'nieuwe' identiteit, waaruit bestaat die precies? Hoe geven ze die vorm, politiek, cultureel, artistiek? Op die vragen, op dit moment volstrekt onderbelicht, willen wij een antwoord geven. Die moet vanaf de allereerste dag lonen, waardoor je je minder door je missie kunt laten leiden. Vernieuwende programma's trekken misschien niet altijd een groot publiek, maar zijn wel inhoudelijk interessant en belangrijk voor het debat. Wij willen dat álle Nederlanders kunnen zien waar hun nieuwe landgenoten mee bezig zijn. Want dat versterkt de cohesie. Ik ben gecharmeerd door de redenering van Radi Suudi. Ik hoop dat hij erin slaagt om die moslims en die islam te tonen die vandaag op tv niet aan bod komen, maar ik ben sceptisch. De Nederlanders lijken er geen vragende partij voor te zijn, de seculiere moslims niet, en zelfs veel praktiserende moslims niet. Allochtonen komen te weinig aan bod, en dat geldt nog meer voor België dan voor Nederland. Lapidair gezegd: er is te weinig kleur op tv. Een productiehuis is, veel nadrukkelijker dan een gesubsidieerde omroepvereniging, gebonden aan de markt. Het moet z'n programma's verkocht krijgen. En om programma's te maken die gezien willen worden, moet men de eigen perspectieven openbreken. Ik heb a priori niets tegen de islamitische identiteit, maar sta argwanend tegenover initiatieven die die identiteit versterken eerder dan ze terug te dringen naar het privédomein. Moslim zijn is oké. Maar kunnen we het dan samen over iets anders hebben? De NMO en NIO zijn omroepstichtingen zonder leden, geen omroepverenigingen. Net als andere zendgemachtigden, joodse of katholieke bijvoorbeeld, krijgen ze wat zendtijd op zondag die ze vullen met levensbeschouwelijke programma's. Ons initiatief is van een andere orde. Als omroepvereniging hebben we leden nodig en ambiëren we om te kunnen uitzenden in primetime. Op Nederland 1, 2 en 3. Net als Vara, Tros of VPRO bijvoorbeeld. In Nederland wonen een miljoen moslims die, hoewel ze niet allemaal gelovig zijn, wortelen in eenzelfde traditie. Het zijn Nederlanders met een affiniteit met de islam. Die 'nieuwe' identiteit, waaruit bestaat die precies? Hoe geven ze die vorm, politiek, cultureel, artistiek? Op die vragen, op dit moment volstrekt onderbelicht, willen wij een antwoord geven. Die moet vanaf de allereerste dag lonen, waardoor je je minder door je missie kunt laten leiden. Vernieuwende programma's trekken misschien niet altijd een groot publiek, maar zijn wel inhoudelijk interessant en belangrijk voor het debat. Wij willen dat álle Nederlanders kunnen zien waar hun nieuwe landgenoten mee bezig zijn. Want dat versterkt de cohesie. Ik ben gecharmeerd door de redenering van Radi Suudi. Ik hoop dat hij erin slaagt om die moslims en die islam te tonen die vandaag op tv niet aan bod komen, maar ik ben sceptisch. De Nederlanders lijken er geen vragende partij voor te zijn, de seculiere moslims niet, en zelfs veel praktiserende moslims niet. Allochtonen komen te weinig aan bod, en dat geldt nog meer voor België dan voor Nederland. Lapidair gezegd: er is te weinig kleur op tv. Een productiehuis is, veel nadrukkelijker dan een gesubsidieerde omroepvereniging, gebonden aan de markt. Het moet z'n programma's verkocht krijgen. En om programma's te maken die gezien willen worden, moet men de eigen perspectieven openbreken. Ik heb a priori niets tegen de islamitische identiteit, maar sta argwanend tegenover initiatieven die die identiteit versterken eerder dan ze terug te dringen naar het privédomein. Moslim zijn is oké. Maar kunnen we het dan samen over iets anders hebben? opgetekend door jan jagers