In de loop van de jaren is de haven van Antwerpen fors uitgebreid. Ze schoof ook naar het noorden op, weg van het stadscentrum naar de Nederlandse grens. Daarvoor verdwenen enkele polderdorpen van de kaart. Deze satellietfoto toont het grondgebied van onder meer het voormalige Oosterweel.
...

In de loop van de jaren is de haven van Antwerpen fors uitgebreid. Ze schoof ook naar het noorden op, weg van het stadscentrum naar de Nederlandse grens. Daarvoor verdwenen enkele polderdorpen van de kaart. Deze satellietfoto toont het grondgebied van onder meer het voormalige Oosterweel. Het Bonaparte- en Willemdok (helemaal onderaan) zijn historische relicten van de negentiende eeuw en de langzame wederopstanding van de haven, na de val van Antwerpen in 1585. Alle latere dokken worden meer noordwaarts gegraven. Ze worden ook almaar groter. De hoger gelegen Kattendijksluis brengt schepen naar onder meer het gelijknamige dok, de in de bocht van de rivier gelegenRoyerssluis naar onder andere het grote Albertdok. Het bijna volledig ingesloten wachtdok voor lichters is bereikbaar via het Albertdok. Ten oosten van het wachtdok was ooit General Motors gevestigd (nu: Opel). Sinds enkele jaren is er een groot bioscoopcomplex - ook General Motors verhuisde in noordelijke richting. De Noorderlaan scheidt de haven af van de grote sociale woonwijk Luchtbal, aan de andere zijde begrensd door de spoorlijn en de autoweg naar Nederland. De waterweg naar het oosten is het Albertkanaal, met onderaan het Lobroekdok. Links van de Oosterweelbrug (achter het groene Noordkasteel, zie vorige blz.) beginnen de grotere havendokken, waarvan een deel ook zo wordt genoemd. In beeld zijn, van boven naar onder, het Leopolddok en het derde en vierde havendok. Helemaal links, ter hoogte van het derde havendok, is een van de dokken van Antwerp Ship Repair te zien. Onzichtbaar op dit beeld, maar vanzelfsprekend niet voor de sovjetsatellieten, is de rest van de haven met onder meer de gigantische Berendrecht- en Zandvlietsluis, het Schelde-Rijnkanaal en de petrochemische industrie. Bovenaan rechts op de grens van Schoten, Brasschaat, Merksem en Ekeren bevindt zich het fort van Merksem, een ander relict van de beroemde fortengordel rond Antwerpen. Deze foto is een combinatie van het meer gedetailleerde zicht op de stad (blz. 64-65) en de haven (hiernaast). Nieuw is het beeld van het zuiden van de stad met onder meer de groene long van parken tussen Berchem en Wilrijk (Vogelzang, Middelheim, Nachtegalenpark). Rechts onderaan bevinden zich nog twee andere historische forten. In de buurt van fort 6 - tussen de autowegen E-19 en A-12 (beide naar Brussel) - is nu de campus van de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA). Helemaal in de rechtse hoek onderaan ligt fort 5 (Edegem), niet zo ver onder de luchthaven van Deurne.