Alweer een verhit weekend in de Lange Wappersaga. Wat voorafging. Na massaal protest gaf de regering aan het onderzoeksbureau Arup Sum de opdracht om te onderzoeken wat het beste tracé is voor de ontsluiting van de Antwerpse Ring: het Lange Wapperviaduct van de BAM of de tunnel van de actiegroep stRaten-generaal. Uiteindelijk won de tunnel. Arup Sum schoof daarnaast ook een nieuw (tunnel-) alternatief naar voren.
...

Alweer een verhit weekend in de Lange Wappersaga. Wat voorafging. Na massaal protest gaf de regering aan het onderzoeksbureau Arup Sum de opdracht om te onderzoeken wat het beste tracé is voor de ontsluiting van de Antwerpse Ring: het Lange Wapperviaduct van de BAM of de tunnel van de actiegroep stRaten-generaal. Uiteindelijk won de tunnel. Arup Sum schoof daarnaast ook een nieuw (tunnel-) alternatief naar voren. Dit weekend besliste de regering om een bouwvergunning aan te vragen voor het BAM-viaduct. De stad Antwerpen krijgt weliswaar de kans om verder onderzoek te verrichten en een volksraadpleging te houden. Er kwamen bakken kritiek. De organisator van dat referendum, Wim van Hees van de vzw Ademloos, ziet zo'n volksraadpleging zelfs niet meer zitten. 'Toch niet zoals de zaken er nu voorstaan. Wat de regering namelijk niet zegt, is dat ze ook beslist heeft om het vrachtverkeer te verbieden in de Kennedytunnel. Zowel het tracé van stRaten-generaal als dat van Arup Sum gaan daar nu net wel van uit. Tja, dan is alles al beslist, hè. Wij hebben geen zin om een schaamlapje te zijn.' Wim van Hees: Karel Vinck schreef maanden geleden in een brief aan alle Antwerpenaren: 'Ik hoop dat alle partijen zich neerleggen bij het resultaat van het onderzoek.' Wel, het onderzoek was duidelijk. Er is 80 miljoen euro besteed aan het onderzoeken van het BAM-tracé, dat uiteindelijk géén oplossing biedt voor het ontlasten van de Kennedytunnel. Het probleem is dat Dirk Van Mechelen (Open VLD) dat niet wil toegeven, drie maanden voor de verkiezingen. Van Hees: Dat is een oude strijd tussen stad en platteland. In 1958 is beslist om Ring 1 aan te leggen. Die ging door Antwerpen en was eigenlijk alleen bestemd voor het verkeer dat naar Antwerpen moest. Daarnaast werd ook beslist om een tweede ring aan te leggen, meer buiten Antwerpen, voor het verkeer dat langs de stad moest passeren. Daar is maar een heel klein stuk van voltooid, met onder andere de Liefkenshoektunnel: een tracé dat niet aantrekkelijk is omdat er tol moet worden betaald. Het probleem is nu dat Ring 1 oververzadigd is door het doorgaand verkeerd, iets waarvoor hij niet gebouwd is. Wat zegt Arup Sum nu? Zorg ervoor dat die Liefkenshoektunnel méér benut wordt. Maar dat gesprek mag niet plaatshebben. Van Hees: Een oude monstercoalitie tussen de CD&V en de Open VLD. Bijna alle grote beslissers in dit dossier wonen in de rand. En ook: na het onafhankelijke onderzoek heeft de SP.A een bocht genomen in dit dossier. De Open VLD was voor de Wapper, dus keek iedereen naar de CD&V. Maar zij wordt gegijzeld door haar eigen burgemeesters uit de rand. De CD&V kan in Antwerpen minder winnen dan wat ze in de rand dreigt te verliezen. Bij de SP.A is het net omgekeerd. Stijn Tormans