Geen grotere bluffers dan de Amerikanen, zo blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. 40.000 studenten uit 9 la...

Geen grotere bluffers dan de Amerikanen, zo blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. 40.000 studenten uit 9 landen kregen een tekst met onzintermen. Amerikaanse en Canadese tieners veinsden zonder aarzelen kennis over die niet-bestaande onderwerpen, Schotten of Ieren bleken veel terughoudender. De onderzoekers menen dat het geveins veeleer wijst op een gezwollen zelfbeeld dan op bewust liegen. In ieder land bleken mannen een sterkere neiging tot bluffen te hebben dan vrouwen. Rijke mensen bluffen meer dan arme, mensen met een migratieachtergrond meer dan de autochtone bevolking.