De neoconservatieve denker Robert Kagan lag een paar jaar geleden mee aan de basis van de felle ruzie tussen de Verenigde Staten en enkele Europese landen. In verband met het Europese verzet tegen de Irakpolitiek van George W. Bush vergeleek hij Amerika in zijn boek Of Paradise and Power met Mars en Europa met Venus. De oorlog met Irak werd mee door de neoconservatieven geïnspireerd. Kagan tekent nu mee voor het buitenlandbeleid van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain en hij heeft een nieuw boek. In The Return of History and the End of Dreams voorspelt hij een terugkeer naar een strijd tusse...

De neoconservatieve denker Robert Kagan lag een paar jaar geleden mee aan de basis van de felle ruzie tussen de Verenigde Staten en enkele Europese landen. In verband met het Europese verzet tegen de Irakpolitiek van George W. Bush vergeleek hij Amerika in zijn boek Of Paradise and Power met Mars en Europa met Venus. De oorlog met Irak werd mee door de neoconservatieven geïnspireerd. Kagan tekent nu mee voor het buitenlandbeleid van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain en hij heeft een nieuw boek. In The Return of History and the End of Dreams voorspelt hij een terugkeer naar een strijd tussen supermachten, zoals die ook in de 19e eeuw werd gevoerd. ROBERT KAGAN: Er hangt misschien niet meteen een confrontatie in de lucht, maar het zou van realisme getuigen om goed te kijken met wie je te maken krijgt. We mogen Rusland niet verkeerd begrijpen. KAGAN: We moeten de nieuwe strijd om invloedssferen juist inschatten. De volgende president van de Verenigde Staten moet er bij de bondgenoten een punt van maken om landen zoals Georgië en Oekraïne bij de NAVO te betrekken. Tegelijk is het belangrijk dat de VS en Europa nauwer samenwerken aan een coherente energieveiligheidspolitiek. Rusland speelt de Europese landen nu rustig tegen elkaar uit en bouwt verder aan een sterke positie in de Europese energiesector. KAGAN : De regering van George W. Bush liet te gemakkelijk toe dat Vladimir Poetin zijn macht in het Kremlin kon vestigen. Er kwam nauwelijks protest tegen de geleidelijke afbouw van de persvrijheid, het opsluiten van rijke opposanten, het uitschakelen van oppositiepartijen. Dat was niet alleen een strategische vergissing. Het was ook in strijd met onze waarden. Bill Clinton had gelijk toen hij zei dat de VS belang hebben bij een democratisch, maar niet bij een autocratisch Rusland. KAGAN : De beslissing om de Spelen in Peking te houden, was duidelijk politiek gemotiveerd. De Spelen moesten het Chinese imago oppoetsen en de Chinese intrede op de internationale scène aankondigen. Als de Chinezen dan tegelijk de rechten van een deel van de bevolking met voeten treden, is het maar terecht dat de wereld daar iets van zegt. Een Amerikaanse president heeft in die omstandigheden op de opening van de Spelen weinig te zoeken. KAGAN : McCain wil de Amerikaanse soldaten geen minuut langer in Irak houden dan nodig is. Maar ik denk dat de meeste Amerikanen wel begrijpen dat Irak bij een te haastig vertrek in handen van de terroristen dreigt te vallen. En dat is niet in het belang van de Verenigde Staten. KAGAN : De kloof die ik in mijn vorige boek beschreef, had te maken met een verschillende kijk op het gebruik van militaire macht. De vraag is hoe we ondanks dat verschil toch met elkaar overweg kunnen. Een nieuwe grootmachtenpolitiek kan Amerika en Europa dichter bij elkaar brengen. Europa mag de ogen niet sluiten voor mogelijke problemen. Amerika moet van zijn kant, zoals John McCain zegt, een betere internationale burger worden. Dat heeft met de Amerikaanse houding in een hele reeks van domeinen te maken. Van klimaatverandering, over nucleaire bewapening tot de behandeling van gevangenen. Het is belangrijk dat de Amerikanen zich in de wereld als goede burgers gedragen. © Newsweek