Georges Monard, voorzitter van de federale overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie, is opnieuw kandidaat voor zijn oude functie aan het hoofd van het Vlaamse departement Onderwijs. Kennelijk wil de federale top- ambtenaar van CD&V-signatuur zich uit de voeten maken voor zijn situatie echt benard wordt.
...

Georges Monard, voorzitter van de federale overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie, is opnieuw kandidaat voor zijn oude functie aan het hoofd van het Vlaamse departement Onderwijs. Kennelijk wil de federale top- ambtenaar van CD&V-signatuur zich uit de voeten maken voor zijn situatie echt benard wordt. Monard is nooit écht weggegaan uit de Vlaamse administratie. Officieel met verlof en dus met behoud van rechten, stapte hij eind 2001 over naar de top van de federale administratie. Hij vervoegde zich daar bij zijn oude baas, gewezen minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP.A). Van den Bossche werd in 1999 federaal minister van Ambtenarenzaken en in die hoedanigheid de geestelijke vader van de grotendeels mislukte Copernicushervorming. Tegen de benoeming van Monard werd beroep aangetekend bij de Raad van State. Steen des aanstoots is de gehanteerde selectieprocedure met aparte jury's voor Franstaligen en Nederlandstaligen, die te weinig garanties voor een gelijke beoordeling van de kandidaten zou bieden. Het staat zo goed als vast dat de benoeming van Monard door de Raad van State vernietigd wordt. Eind juni werd namelijk op dezelfde gronden Pierre Verkaeren (de gewezen topman van de federale overheidsdienst Begroting) afgezet. Verkaeren ging niet tegen die uitspraak in beroep. Hij koos het zekere voor het onzekere en keerde naar zijn oude stek bij Financiën terug. Ook Monard probeert nu zijn schaapjes op het droge te krijgen. Zelf zegt hij op de eerste plaats door liefde voor het onderwijs gedreven te worden. 'Ik heb altijd mijn interesse in onderwijs behouden, al speelt de onzekerheid op federaal niveau ook wel een rol', zegt Monard aan de telefoon. De komende dagen en weken moet de Vlaamse regering de knoop doorhakken. De benoeming van de leidende ambtenaren van de dertien departementen van de Vlaamse administratie, een cruciale stap in de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, moet immers begin 2006 rond zijn. 'Ik ben kandidaat, maar kan niet zelf over een eventuele comeback beslissen. Ik onderhandel daarover op dit moment met de politieke overheid', zegt Monard. Jammer voor de waarnemende secretaris-generaal van het onderwijsdepar- tement, Ludy Van Buyten, die misschien gedwongen wordt een stap terug te zetten. 'Zoals hij destijds, bij mijn vertrek, een stap vooruitgezet heeft', aldus Monard nog. H.R.