Silicium is een belangrijk element in het aardse ecosysteem. Het komt onder meer tussenbeide in de koolstofcyclus, die op zijn beurt het klimaat beïnvloedt. Processen op basis van silicium leggen veel koolstof vast. Als dat niet zou gebeuren, zou de klimaatop...

Silicium is een belangrijk element in het aardse ecosysteem. Het komt onder meer tussenbeide in de koolstofcyclus, die op zijn beurt het klimaat beïnvloedt. Processen op basis van silicium leggen veel koolstof vast. Als dat niet zou gebeuren, zou de klimaatopwarming nog erger worden. Bio-ingenieur Felix de Tombeur (Universiteit Luik) en zijn collega's leggen in Science uit dat planten een essentiële rol spelen in het reguleren van de siliciumcyclus. Veel silicium wordt vrijgezet door langdurige processen zoals de verwering van rotsen, maar als die bron ergens uitgeput raakt, nemen planten het siliciumverschaffende proces over. Meer zelfs: hoe ouder een bodem wordt, hoe belangrijker de rol van planten in het reguleren van de cyclus van dit belangrijke element. Op een ander niveau tonen plantenbioloog Bert De Rybel (VIB/UGent) en zijn collega's in Science aan dat cellen in de wortels van een plant met elkaar communiceren over wat er in de bodem zit. Zo wordt een vermindering van de hoeveelheid fosfaat snel vertaald in de groei van extra wortelhaartjes om beter naar fosfaat te kunnen zoeken. Cellen op de buitenkant van de wortel communiceren daarover met cellen dieper in de wortel. Als wetenschappers greep zouden krijgen op dat proces, zouden akkers minder bemest kunnen worden.