MIGRATIE Trump

- Muur bouwen op de Mexicaanse grens, die Mexico zelf moet betalen.
...

- Muur bouwen op de Mexicaanse grens, die Mexico zelf moet betalen. - De Amerikaanse nationaliteit niet langer automatisch toekennen aan iedereen die in de Verenigde Staten geboren wordt. - Migranten uit moslimlanden 'extreem streng controleren'. - Radicalisering bij Amerikaanse moslims aanpakken door de banden aan te halen met de moslimgemeenschap. - Migratiehervorming waarbij miljoenen illegalen uitzicht krijgen op regularisering. - Criminele migranten deporteren. - Investeringen in integratie.- Bedrijfsbelasting verlagen van 35 naar 15 procent. - Geld op buitenlandse rekeningen kan fiscaal worden geregulariseerd tegen een tarief van 10 procent. - Belastingverlagingen voor middenklasse-inkomens van minstens dertig procent. - Successierechten afschaffen. - Geen trans-Atlantisch handelsakkoord (TTIP) met de Europese Unie. - Minimumloon in de hele VS optrekken tot 15 dollar per uur. - Hogere belastingen voor de hoogste inkomens. - Belastingvoordelen voor bedrijven die de winst delen met hun werknemers en investeren in scholingsprogramma's. - Successierechten verhogen. - Grootschalig investeringsplan om de werkgelegenheid op te trekken.- Banden met Rusland herstellen. - Hoge invoertaksen voor Chinese producten als China weigert handelsakkoorden te herzien. Militaire aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee opvoeren. - Nucleaire deal met Iran annuleren. - Bondgenootschap met de Arabische landen om de IS te 'vermorzelen en vernietigen'. - Banden met Israël aanhalen. - Als de andere NAVO-lidstaten niet méér bijdragen, dreigen de VS de alliantie te verlaten. - Nieuwe sancties nemen tegen Iran. - Meer luchtbombarde-menten in Syrië tegen IS. - Een no-flyzone instellen om het regime van Assad op de knieën te krijgen. - Nauwere samenwerking met de Israëlische veiligheidsdiensten en de banden met Israël aanhalen. - NAVO versterken en optreden tegen Rusland.- Amerika energieonafhankelijk maken door steenkoolcentrales, waterkrachtcentrales en offshoreboorplatforms te bouwen. - Grootschalige investeringen in defensie. - Binnen het budget van onderwijs 20 miljard dollar vrijmaken voor publieke scholen. - Investeren in innovatieve wapensystemen. - Olieconsumptie met een derde verminderen. Hoopt daarvoor te investeren in energiezuinige gebouwen en zonnepanelen. - Schuldenvrij hoger onderwijs.- Guantanamo Bay open houden voor zware criminelen. - Voorstander van de Patriot Act en massasurveillance. - De vrijheid van wapenbezit garanderen. - Belooft racial profiling bij de politiediensten hard aan te pakken. - Gevangenisbevolking afbouwen door niet-gewelddadige misdrijven niet langer met celstraf te bestraffen. - De vrijheid van wapenbezit beperken. - Obamacare afschaffen en vervangen door een federaal ziektefonds. - Lagere inkomens een ziekteverzekering bezorgen door concurrentie tussen verzekeraars aan te moedigen. - Kinderopvang fiscaal aftrekbaar maken. - Zes weken betaald moederschapsverlof. - Wil de pensioenleeftijd (66 à 67 jaar) niet optrekken. - Obamacare behouden en uitbreiden. - De laagste pensioenen optrekken. Wil de pensioenleeftijd niet verhogen. - Sociale zekerheid garanderen voor werknemers die verlof nemen om voor een ziek familielid te zorgen. - Twaalf weken betaald moederschapsverlof. - Geen privatiseringen in de sociale zekerheid.DOOR JEROEN ZUALLAERT