Onder zijn militaire jasje draagt hij het onvermijdelijke lange hemd en de traditionele wijde broek. Een sjaal moet hem tegen de koude woestijnnachten beschermen. Osama Bin Laden is groot en slank. Tijdens het gesprek houdt hij een automatisch geweer binnen handbereik. Hij praat zacht in het Arabisch en looft God in elke zin. Als hij het over zichzelf heeft, gebruikt hij de pluralis majestatis en wanneer hij over de Verenigde Staten praat, verheft hij zijn stem. En dat doet hij vaak tijdens het vier uur durende, nachtelijke interview, het eerste sinds de Amerikaanse aanval op zijn Afghaanse trainingskampen.
...

Onder zijn militaire jasje draagt hij het onvermijdelijke lange hemd en de traditionele wijde broek. Een sjaal moet hem tegen de koude woestijnnachten beschermen. Osama Bin Laden is groot en slank. Tijdens het gesprek houdt hij een automatisch geweer binnen handbereik. Hij praat zacht in het Arabisch en looft God in elke zin. Als hij het over zichzelf heeft, gebruikt hij de pluralis majestatis en wanneer hij over de Verenigde Staten praat, verheft hij zijn stem. En dat doet hij vaak tijdens het vier uur durende, nachtelijke interview, het eerste sinds de Amerikaanse aanval op zijn Afghaanse trainingskampen.De Saudische financier wordt ervan verdacht de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades van Kenia en Tanzania van 7 augustus 1998 te hebben georganiseerd. In Nairobi kwamen 213 mensen om in Dar-es-Salaam 11. Twee weken later vuurden de Amerikanen 72 kruisraketten op zijn hoofdkwartieren in Afghanistan af. In de maanden na de aanval hield Bin Laden zich gedeisd en reisde hij van kamp tot kamp. Hij volgde ook strikt de richtlijnen van de Afghaanse Talibanleiders die hem zwijgplicht hadden opgelegd. Zo wilden ze voorkomen dat Bin Laden hun relaties met de buitenwereld nog meer zou vertroebelen door publieke verklaringen af te leggen. Maar toen de VS in 1998 Irak bombardeerden, zagen de Taliban in dat ze weinig te verliezen hadden door de Saudische balling met de pers te laten praten. Zelf wilde Bin Laden ook graag duidelijk maken dat hij niet bij de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades betrokken was en dat hij helemaal niet door kanker werd verteerd zoals sommigen beweerden. Dus nodigde hij de Pakistaanse journalist Rahimullah Yusufzai van The News of Pakistan uit voor een gesprek. Yusufzai, die ook voor Time Magazine en ABC News werkt, ontmoette Bin Laden in zijn kamp in de provincie Helmand in Afghanistan. Bent u verantwoordelijk voor de bomaanslagen op de twee Amerikaanse ambassades in Afrika?Osama Bin Laden: Het Internationale Islamitische Front voor de Jihad tegen de Verenigde Staten en Israël heeft, bij de genade van God, een glasheldere fatwa uitgesproken waarin het islamitische volk wordt opgeroepen om de heilige plaatsen in een jihad te bevrijden. De natie van Mohammed is op die oproep ingegaan. Als oproepen voor een jihad tegen de joden en Amerikanen om de al-Aksa-moskee en de heilige Ka'aba (islamitische heiligdommen in Jeruzalem en Saudi-Arabië) te bevrijden als een misdaad wordt beschouwd, laat de geschiedenis er dan getuige van zijn dat ik een misdadiger ben. Het is onze taak om op te roepen en, bij de genade van God, dat hebben we gedaan en sommige mensen hebben gereageerd. Kent u de mannen die voor die aanslagen gearresteerd zijn?Bin Laden: Wat ik weet, is dat diegenen die hun leven hebben gewaagd om Gods vreugde te verdienen échte mannen zijn. Ze zijn erin geslaagd om de schande van de islamitische natie weg te nemen. We hebben het grootste respect voor hen. Alle gearresteerden zouden banden met u hebben.Bin Laden: Wadih el-Hage (een vermoedelijke Bin-Ladenaanhanger die in New York is aangehouden op verdenking van aanvallen op de ambassades) was een broeder die zich dankzij God, in al zijn goedheid, voor Afghaanse vluchtelingen inzet. Ik herinner me hem nog, alhoewel ik hem vele jaren niet gezien of gehoord heb. Hij heeft niets met de Amerikaanse aantijgingen te maken. Van Mohamed Rashed al-'Owhali (een andere verdachte in de aanslagen) hebben we gehoord dat hij een Saudi uit de provincie Najd is. En Mamdouh Salim is een rechtschapen man die de koran uit het hoofd leert. Het gaat erom dat de VS, en dan vooral de CIA, hun mislukking tijdens de nasleep van de gebeurtenissen in Riyad, Nairobi, Dar-es-Salaam, Kaapstad, Kampala - en als het God belieft nog andere plaatsen in de toekomst - hebben willen verdoezelen door iedereen te arresteren die aan de jihad in Afghanistan heeft deelgenomen. We smeken God om die gang van zaken te stoppen en we zijn er zeker van dat de naam van de betrokkenen gezuiverd zal worden. (Mohamed Rashed al-'Owhali is ondertussen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de aanslag in Nairobi. Mamdouh Salim en Wadih el-Hage zitten nog in de cel in afwachting van de uitspraak in hun proces.)De Amerikanen zijn het doelwit van de jihad. Hoe kunt u de dood van al die mensen rechtvaardigen?Bin Laden: U gaat ervan uit dat ik voor die explosies verantwoordelijk ben. Mijn antwoord is dat ik de drijfveren begrijp van de broeders die actie ondernemen tegen de vijanden van de natie. Als blijkt dat het onmogelijk is om de Amerikanen zonder geweld af te weren, staat de islam toe dat we hen aanvallen. Ook als dat betekent dat daarbij moslims omkomen. Hoe reageert u op de 'decemberaanslag' op Irak door Amerikaanse en Britse troepen?Bin Laden: Die aanslagen bewijzen dat het Verenigd Koninkrijk en de VS in naam van Israël en de joden handelen. Ze bereiden de weg voor de joden om de moslimwereld weer te verdelen, de moslims tot slaven te maken en de rest van hun rijkdom in te pikken. Een groot deel van de strijdkrachten die de aanslag uitvoerden, kwamen van Golfstaten die hun soevereiniteit hebben verloren. Nu wandelen ongelovigen over het land waar Mohammed werd geboren en waar de koran aan hem werd geopenbaard. De situatie is ernstig. De politieke leiders zijn machteloos geworden. Moslims moeten hun plicht doen, want de politieke leiders in de regio hebben toegelaten dat hun landen werden ingenomen. Die landen behoren de islam toe en niet de leiders. Wat kunnen de VS nu van u verwachten?Bin Laden: Elke dief, crimineel of rover die in een ander land gaat stelen, moet er rekening mee houden dat hij elk moment vermoord kan worden. Als de Amerikaanse strijdmacht iets van mij persoonlijk verwacht, geeft dat blijk van kortzichtigheid. Miljarden moslims zijn kwaad. De Amerikanen moeten van de moslimwereld een reactie verwachten die in verhouding staat tot de onrechtvaardigheid die zij ons hebben aangedaan. De VS zeggen dat u nucleaire en chemische wapens probeert te bemachtigen.Bin Laden: Het is een religieuze plicht om wapens te verwerven voor de verdediging van moslims. Als ik die wapens inderdaad zou hebben, dank ik God dat hij dat mogelijk heeft gemaakt. En als ik die wapens zou proberen te bemachtigen, is dat gewoon mijn plicht. Moslims begaan een zonde als ze geen wapens zoeken om ongelovigen tegen te houden die moslims kwaad willen berokkenen. Kunt u de Amerikaanse luchtaanvallen op uw kampen beschrijven?Bin Laden: Die bombardementen hebben alleen aangetoond dat de wereld door de 'wet van de jungle' wordt beheerst. Bij die brutale, geniepige aanval zijn moslimburgers omgekomen, maar de materiële schade bleef beperkt. Bij de genade van God, de raketten hebben hun werk niet goed gedaan. De raid heeft wel bewezen dat het moreel van de Amerikaanse troepen taant. De soldaten zijn te laf en te bang om de jonge moslims in de ogen te kijken. De VS proberen de geldstroom naar uw organisatie te stoppen. Is hen dat gelukt?Bin Laden: De VS weten dat ik hen, met de genade van God, al meer dan tien jaar aanval. Ze beweren dat ik volledige verantwoordelijkheid draag voor de moord op soldaten in Somalië (In 1993 kwamen achttien Amerikaanse soldaten om toen twee helikopters boven Mogadishu door Somalische antitankraketten werden neergehaald). God weet dat we opgetogen waren over de dood van die soldaten. Het werd mogelijk gemaakt door de genade van God en dankzij de inspanningen van mujahedin onder onze Somalische broeders en andere mujahedin die eerder in Afganistan waren. Sindsdien hebben de VS geprobeerd om de economische blokkade tegen ons strikter te maken en om mij te arresteren. Dat is niet gelukt. Die blokkade valt ons ook niet zo zwaar. We verwachten immers dat we door God beloond zullen worden. Wat zult u doen als de Taliban u vragen om Afghanistan te verlaten?Bin Laden: We verwachten niet dat we uit dit land verdreven zullen worden. Verwacht u nog meer aanvallen als u in Afghanistan blijft?Bin Laden: Een buitenlandse aanval op Afghanistan is niet uitsluitend op één man gericht. Osama Bin Laden zou persoonlijk niet het enige doelwit zijn. Afganistan heeft de vlag van de islam gehesen en dat maakt het land tot doelwit voor de alliantie van joodse kruisvaarders. We verwachten dan ook dat Afghanistan gebombardeerd zal worden. Al zullen de ongelovigen beweren dat de aanwezigheid van Osama hen ertoe heeft aangezet. Daarom blijven wij samen met onze broeders op deze bergen, ver van de dorpen en steden waar moslims leven, zodat hen niets kan overkomen. Heeft uw islamitische boodschap impact?Bin Laden: Er komen andere tijden. De onrechtvaardigheid waaraan de wereld wordt blootgesteld door de VS, hun aanhangers, en de joden die met hen samenwerken, zal worden opgeheven. Kijk wat er in Indonesië is gebeurd waar Soeharto, een despoot die dertig jaar lang heeft geregeerd, afgezet is. Tijdens zijn leiderschap hebben de media hem op een voetstuk gezet. Jammer genoeg doen de media in de Arabische landen tegenwoordig hetzelfde. De tijd komt, liever vroeg dan laat, dat misdadige despoten die God, zijn Profeet en hun land verraden hetzelfde lot zullen ondergaan. Toch zijn er veel moslims die het niet met uw geweld eens zijn.Bin Laden: We moeten onze godsdienst ten volle begrijpen. Vechten is een deel van ons geloof en onze sharia (de islamitische gerechtelijke code). Wie van God, zijn Profeet en deze godsdienst houdt, kan dat niet ontkennen. Wie zelfs een klein aspect van onze religieuze verplichtingen ontkent, begaat de grootste zonde van de islam. Moslims die met ongelovigen - zoals de PLO in Palestina of de zogenaamde Palestijnse Autoriteit - sympathiseren, hebben tientallen jaren geprobeerd om een deel van hun rechten terug te krijgen. Ze hebben de wapens neergelegd, geweld afgezworen en vredevolle onderhandelingen geprobeerd. En wat hebben de joden hen gegeven? Niet één procent van hun rechten. De VS, de enige echte grootmacht ter wereld, noemen u publieke vijand nummer 1. Maakt u zich daar zorgen over?Bin Laden: Vijandigheid tegenover de VS is een religieuze plicht en we hopen dat God ons ervoor zal belonen. Dat ze ons vijand nummer 1 of 2 noemen, doet ons geen pijn. Osama Bin Laden is er zeker van dat de islamistische staat zijn plicht zal doen. Ik ben er ook van overtuigd dat moslims een einde zullen kunnen maken aan de legende van de Amerikaanse grootmacht. Copyright: Time Magazine Vertaling en bewerking: Ann Peuteman De citaten bij dit verhaal komen uit de oorlogsverklaring die Osama Bin Laden op 26 augustus 1996 vanuit Afghanistan uitsprak tegen de Amerikanen.Rahimullah Yusufzai