Tot zondag worden in de Paleizen van de Heizel niet minder dan 750.000 bezoekers verwacht voor de tweejaarlijkse bedevaart naar koning auto. Het zal tevens de eerste kennismaking zijn met de compleet vernieuwde toegang tot de Paleizen, een ingrijpende transformatie van het grootste Belgische expocentrum.
...

Tot zondag worden in de Paleizen van de Heizel niet minder dan 750.000 bezoekers verwacht voor de tweejaarlijkse bedevaart naar koning auto. Het zal tevens de eerste kennismaking zijn met de compleet vernieuwde toegang tot de Paleizen, een ingrijpende transformatie van het grootste Belgische expocentrum. Het startsein van het complex op de Heizel is de grote internationale expositie van 1935. De grote halle, nu paleis 5, bezit een indrukwekkende boogstructuur in beton. Het gebouwenbestand werd geleidelijk uitgebreid om diverse handelsbeurzen onderdak te geven. Voor de wereldexpo van 1958 kreeg de klassieke voorgevel tijdelijk zelfs een moderne facelift. Met de aanleg van de grote Brusselse ring en de aansluitende megaparking werd de achtergevel langzaamaan de voorgevel. De kant van de toelevering werd ook de hoofdingang voor de bezoekers. Dat voor deze rommelige situatie hoogdringend een oplossing moest komen, was al jaren duidelijk. Veel buitenlandse bezoekers konden hun ogen niet geloven hoe men langs de "achterdeur" binnenkwam. Het was een Europees handelsbeurscomplex onwaardig. Na een wedstrijd in 1995 kreeg het bureau Samyn & Partners de opdracht. Er is resoluut gekozen voor een opsplitsing tussen de zone voor toelevering en de zone voor de bezoekers. De eerste fase was een beglaasde voetgangersbrug vanaf de parking over de straat. Nu is deze brug doorgetrokken in het interieur. De nieuwe Prinses Astrid Hal vormt de hoofdtoegang en via een lange rechte wandelstraat met een lengte van een kilometer komt men in de verschillende Paleizen die zes meter lager liggen. Voor de structuur en de afwerking is overvloedig hout aangewend waardoor een grote eenheid ontstaat. Samyn koos voor een gigantisch geveldak in de vorm van een hyperbolische paraboloïde. Het aluminium dak van 28.000 vierkante meter loopt geleidelijk op tot een vertikale lijn. Aan de straatzijde komt een volledige groenzone die de helling van het dak zal volgen. Onder het dak is er ruimte om te lossen en te laden met directe verbindingen naar de paleizen, evenals reserveruimte voor een uitbreiding. Alhoewel het gaat om een investering van 1,1 miljard is de prijs van 22.000 frank per vierkante meter erg laag, een hele prestatie van de ontwerper en de aannemer. Met een erg helder concept is Philippe Samyn erin geslaagd de vele problemen op te lossen en de expo-infrastructuur een nieuw gelaat te geven. Het grote dak wordt het nieuw referentiebeeld van dit belangrijke complex. Een geslaagde ingreep met grote architectonische kwaliteiten.Marc Dubois